Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

"Đại Dịch Tin Giả" Nguy Hiểm Không Kém Covid-19
Lượt xem: 759
23-03-2020

Vừa căng mình ứng phó với dịch Covid-19, ngành y tế lại phải đối mặt với những tin giả. Tin giả gieo rắc sự lo lắng còn nguy hại hơn chính dịch bệnh.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều