Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cảnh Giác Vay Tiền Tín Dụng Đen
Lượt xem: 527
09-09-2019

Trong thời gian qua, hoạt động tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên điện thoại ngày càng diễn biến phức tạp.Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận quần chúng Nhân dân.

Nguồn: CATS

Video xem nhiều