Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Những Quy Định Mới Cần Biết Về Chống Dịch Covid-19
Lượt xem: 503
16-03-2020

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và nhiều tỉnh thành phố, đã ban hành thêm những quy định mới để chống dịch. Nhiều quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 16/3/2020.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều