Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tài Xế Không Chịu Đo Nồng Độ Cồn
Lượt xem: 798
06-08-2019

Mặc dù các đồng chí CSGT đã cho xem chuyên đề nhưng tài xế vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn.

Nguồn: CATS

Video xem nhiều