Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tích Trữ Xăng Dầu Có Thể Bị Xử Lý Hình Sự
Lượt xem: 1430
07-05-2020

Theo Công an Hà Nội, hành vi tích trữ xăng dầu có thể đe doạ đến công tác phòng chống cháy nổ. Chính vì thế, mọi hành vi tích trữ mặt hàng này đều có thể bị xử lý hình sự.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều