Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Trùm Ma Túy Văn Kính Dương Khai Nhiều Lần Đánh Ngọc Miu
Lượt xem: 1618
17-07-2020

“Trong thời gian chung sống với Ngọc, Ngọc rất sợ tôi, trước đó tôi đánh Ngọc rất nhiều. Vì sợ tôi nên Ngọc phải làm theo lời tôi nói”, Văn Kính Dương khai tại tòa.

Video xem nhiều