Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cuộc Mây Mưa Vụng Trộm
Lượt xem: 2081
17-07-2019

Trong cuộc đời ai cũng có những bí mật của riêng mình. Chỉ đến khi đặt họ vào tình thế đã đến lúc bí mật ấy nên chăng được nói ra cho mọi người biết đến, họ mới phân vân không biết làm thế nào cho đúng để ít gây tổn thương nhất đến những người bên cạnh.

Nguồn: ANTV

Video xem nhiều