Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Typhoid Mary - Cô Đầu Bếp Ngây Thơ Gieo Rắc Nỗi Kinh Hoàng Qua Từng Đĩa Thức Ăn
Lượt xem: 1245
12-12-2019

Ngày nay Typhoid Mary là biệt danh chỉ chung người truyền dịch bệnh một cách vô tình hay hữu ý. Nhưng bạn có biết nguồn gốc của biệt danh này đến từ đâu?

Video xem nhiều