Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Lửa Cháy Ngùn Ngụt Tại Nhà Máy Thép Hòa Phát Dung Quất
Lượt xem: 2367
12-07-2020

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) đã xảy ra cháy lớn. Mắn mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều