Có nên hồi hướng phước đức cho mình?

Có nên hồi hướng phước đức cho mình?-giacngo.vn

GNO - Sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong, Phật tử chúng ta thường khấn nguyện...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm