Cờ Phật giáo có 5 hay 6 màu?

Cờ Phật giáo có 5 hay 6 màu?-www.daophatngaynay.com

Thật ra, cờ Phật giáo có 6 màu, 5 màu đầu tiên được liệt kê như trên, và màu thứ sáu là màu sáng chói (prabhasvara), do 5 màu kia kết hợp lại. Do đó, cờ có 6 vạch đứng, vạch thứ sáu có 5 phần ngang tượng trưng cho sự kết hợp của 5 màu kia.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm