Phan duyên

Đừng mê đừng vọng đừng lưu.. Đừng tham sân hận.. Ta về chính Ta. Ta là bóng dáng trần duyên Sanh theo nghiệp thức, tưởng tâm mê lầm Cuộc
image

Đừng mê đừng vọng đừng lưu..

Đừng tham sân hận.. Ta về chính Ta.

Ta là bóng dáng trần duyên

Sanh theo nghiệp thức, tưởng tâm mê lầm

Cuộc đời trong cảnh vô minh

Phan duyên cảnh vật, tử sanh  vô thường.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm