Cách thờ Phật & gia tiên

Tôi muốn thờ Phật và gia tiên trong một không gian hẹp mà không biết tôn trí như thế nào cho đúng.

HỎI: Tôi muốn thờ Phật và gia tiên trong một không gian hẹp mà không biế t tôn trí như th ế nào cho đúng. N ếu tôn trí bàn thờ gia tiên thấp và nhỏ hơn bàn th ờ Phật thì nên bố trí bên trái hay bên phả i? Trư ờng hợp chỉ tôn trí một bàn gia tiên thì phòng thờ không cân xứng, có thể thờ tranh Bồ -tát Đ ịa Tạng phía trên bài vị gia tiên ở bên phải, và tranh Bồ-tát Quan Âm bên trái? 

(PHÁP ẤN, 
phapan2015@gmail.com)

thocung.jpg 
Một cách bố trí bàn thờ Phật và gia tiên - Ảnh minh họa 

Đ ÁP :

Bạn Pháp Ấn thân mến!

Bàn thờ gia tiên phải tôn trí thấp hơn bàn Phật, bên phải hay bên trái (hoặc bên dưới) bàn thờ Phật đều được. Bạn muốn ‘thờ tranh Bồ-tát Địa Tạng phía trên bài vị gia tiên ở bên phải, và tranh Bồ-tát Quan Âm bên trái’ cho cân xứng cũng rất tốt.

Quan trọng là, không gian thờ tự của nhà bạn phải hài hòa, cân đối, thẩm mỹ, nhìn vào liền phát khởi tín tâm. Mỗi bàn thờ dù nhỏ gọn đến mấy cũng cần đủ chỗ cho một lư hương, hai chén nước, bình hoa và dĩa quả.

giacngo.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm