Thiệp Mừng Ngày Tiếp Nối (Sinh nhật) trong tháng Tám

Theo dòng thời gian tiếp diễn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (ĐPNN) xin được kính tặng đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử, quý vị đạo hữu khắp nơi có sinh nhật trong tháng tám một e-card do Quỹ thiết kế như một món quà mang ý nghĩa tinh thần và cũng để thay cho lời cảm ơn đến từ chính Quỹ ĐPNN
image

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính gửi quý vị Phật tử, quý vị thiện hữu tri thức. Theo dòng thời gian tiếp diễn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (ĐPNN) xin được kính tặng đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử, quý vị đạo hữu khắp nơi có sinh nhật trong tháng tám một e-card do Quỹ thiết kế như một món quà mang ý nghĩa tinh thần và cũng để thay cho lời cảm ơn đến từ chính Quỹ ĐPNN. Kính chúc quý vị thành viên, phụng sự viên, Phật tử luôn thăng tiến trong đạo pháp, tăng trưởng bốn pháp lành như Đức Thế Tôn thuyết giảng.

Với người năng kính lễBậc cao niên trưởng thượngĐược bốn pháp tăng trưởng:Sắc, lạc, lực, thọ mạng.  

(Kệ ngôn 109-Pháp Cú Kinh) " Người bố thí vật thực cho người khác đem lại cho người thọ thí sự sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ biện tài do vậy thí chủ người bố thí vật thực cũng sẽ được thành tựu sự sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ biện tài".     (  Anguttara Nikaya - Tăng Chi Bộ Kinh)

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT.   
Trân trọng.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm