Không có cõi Tiên trong giáo điển Phật giáo

Không có cõi Tiên trong giáo điển Phật giáo-giacngo.vn

Tôi thấy giáo điển Phật giáo có lục đạo (6 cõi) luân hồi bao gồm: Trời, A-tu-la (Thần)...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm