Bình luận về bộ phim Bước cùng tôi (Walk With Me) về đời sống sinh hoạt ở Làng Mai

Bình luận về bộ phim Bước cùng tôi (Walk With Me) về đời sống sinh hoạt ở Làng Mai-www.daophatngaynay.com

Hai đạo diễn Max Pugh và Marc J. Francis đem lại cho chúng ta cái nhìn về một Thiền viện Phật giáo nổi tiếng với đôi mắt của người trong cuộc.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm