Bạn ta sẽ nghĩ gì, làm gì nếu khi chỉ còn trăm ngày để sống?!

Bạn ta sẽ nghĩ gì, làm gì nếu khi chỉ còn trăm ngày để sống?!-www.daophatngaynay.com

Khi con người đã sống qua 70 năm cuộc đời thì nếu còn lại chừng một trăm ngày để sống, người ta sẽ nghĩ đến một cái gì diệu dụng nhất có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn nhất và quý báu nhất.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm