Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Kẻ Chủ Mưu Chôn Chất Thải Ở Sóc Sơn Khai Gì?
Lượt xem: 581
19-12-2019

Hành vi của chủ HTX Môi trường xanh Bắc Sơn gây nguy hại rất lớn đến an toàn môi trường sinh hoạt bởi các chất thải mà đơn vị này đổ trộm đều rất khó phân hủy.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều