Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Trộm Thực Nghiệm Cảnh Bẻ Khóa Exciter
Lượt xem: 1037
05-03-2020

Tại trụ sở Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Nguyễn Văn Quý thực nghiệm việc bẻ khóa xe máy trong vài phút.

Video xem nhiều