Chùa Giác Ngộ: Khoá tu Thiền Tứ Niệm Xứ - lần thứ 23 (15-07-2018)

Chùa Giác Ngộ: Khoá tu Thiền Tứ Niệm Xứ - lần thứ 23 (15-07-2018)-www.daophatngaynay.com

‘’Khóa tu Thiền’’ lần thứ 23 ngày 15-07-2018 (03-06 Mậu Tuất) đã được diễn ra tại chùa Giác Ngộ với gần 700 thiền sinh đã về tham dự tu tập.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm