Chùa Bằng: Ngày tu an lạc tháng tư năm Đinh Dậu

Ngày 14 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Đinh Dậu, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng. 

Đúng 7h30' sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho hành giả tu tập Bát Quan Trai giới trong ngày hôm nay.  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sau đó, đại chúng đã được lắng nghe thời pháp thoại ý nghĩa với chủ đề "10 điều tâm niệm" của Đại đức Thích Thanh Tâm - Ủy viên Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Giáo thọ sư chùa Bằng.
Trong bài giảng, Đại đức đã chia sẻ cho đại chúng về ý nghĩa của 10 điều tâm niệm dưới nhãn quan Phật giáo, đó là:
1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sinh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
3- Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều  ý mình thì tất sinh tự kiêu.
8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.
9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Bởi vậy, Phật Đà thiết lập Chính Pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.
Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, Ương quật hành hung, Đề Bà khuấy phá, mà Phật Đà giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta.
Từ đó, Đại đức khuyến tấn hàng Phật tử tinh tiến nỗ lực tu học, lấy những lời dạy của Đức Thế Tôn làm tư lương trên lộ trình tìm về bến giác, sống đời an vui. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sau đó, dưới sự chủ lễ của Đại đức Thích Quảng Tín, đại chúng đã cùng tụng thời kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an.  

  
  
  
Đại chúng thực hiện nghi thức cúng Ngọ, dùng cơm chay trong chính niệm 

  
  

chuabang.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm