Thành phần tham dự chính thức Khóa tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30

Thành phần tham dự chính thức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 vào ngày Khai Giảng lúc 10 giờ sáng thứ ba 24/07/2018.

Thành phần tham dự Chư Tăng Ni :

Chư Tăng 52 vị

Chư Ni 65 vị

Tổng cộng = 117 vị

 

Thành phần tham dự học viên ;

Học viên Nam : 191 vị

Học viên Nữ : 404 vị

Tổng cộng = 595 vị

 

Tổng cộng tham dự Lễ Khai Giảng = 712 vị

 

Đến từ các nước :

Malaysia :                       3

Na Uy :                           2

Việt Nam :                      3

Hungari :                        6

Phần Lan :                     13

Thụy Sỹ :                      13

Thụy Điển :                   18

Hòa Lan :                      19

Anh quốc :                    23

Đan Mạch :                   46

Pháp :                           119

Đức :                             285

Không có ghi tên nước : 36

 

Học viên tham dự xếp theo tuổi :

Người lớn tuổi nhất : 87 tuổi

Người nhỏ tuổi nhất : 3 tuổi

 

Lớn hơn 60 tuổi     =     97 vị

Từ 51 đến 60 tuổi   =     73 vị

Từ 41 đến 50 tuổi   =     56 vị

Từ 31 đến 40 tuổi   =     23 vị

Từ 21 đến 30 tuổi   =     21 vị

Từ 13 đến 20 tuổi   =     110 vị

Từ 6 đến 12 tuổi     =     60 vị

Nhỏ hơn 6 tuổi       =     22 vị

Không ghi tuổi       =     133 vịwww.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm