Ngày tu thứ 4 khóa tu Xuất gia gieo duyên kỳ 04

Ngày tu thứ 4 khóa tu Xuất gia gieo duyên kỳ 04-www.daophatngaynay.com

Mở màn ngày tu tập thứ tư trong khóa tu, các hành giả đã được trì tụng Kinh Bảy cách dứt trừ khổ đau (Kinh Tất cả các lậu hoặc) thuộc kinh Trung Bộ, được TT. Thích Nhật Từ soạn dịch trong quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Mặc dù Phật sự đa đoan, thế nhưng TT. Thích Nhật Từ đã dành ra thời gian quý báu của bản thân để góp mặt cùng với đại chúng. Sau thời tụng kinh là thời thiền tọa và thiền hành giáp vòng công viên Hòa Bình.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm