Chùa Giác Ngộ: Khóa tu thiền lần thứ 15, ngày 25-03-2018

Chùa Giác Ngộ: Khóa tu thiền lần thứ 15, ngày 25-03-2018-www.daophatngaynay.com

‘’Khóa tu Thiền’’ Kỳ 15: 25-03-2018 (09-02 Mậu Tuất) với hơn 800 thiền sinh đã về tham dự tại chùa Giác Ngộ. Sau thời thiền tọa buổi sáng do ĐĐ. Thích Ngộ Phương hướng dẫn là thời pháp thoại được TT. Thích Nhật Từ thuyết pháp với chủ đề: ‘’Những điều cần biết về thiền Vipassana’’.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm