Nhật Bản:Khóa tu mùa hè lần thứ 3 Tại Chùa Đại Nam, Himeji

Nhật Bản:Khóa tu mùa hè lần thứ 3 Tại Chùa Đại Nam, Himeji-www.daophatngaynay.com

Chùa Đại Nam là ngôi Chùa Việt Nam dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Nhuận Phổ cùng cộng đồng Phật tử cùng chung sức dựng lên đến nay được năm năm tại thành phố Himeji Nhật bản.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm