Pháp lạc trong tu học

Pháp lạc trong tu học-giacngo.vn

Một trong những đặc tính quan trọng của giáo pháp là giúp người hành trì có được an lạc trong hiện tại.
 • Tại sao niệm “Nam Mô A Mi Đà Phật”-www.daophatngaynay.com

  17/10/2018, 22:18
  Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc).
 • Đức Phật là Thầy của trời người-www.daophatngaynay.com

  18/10/2018, 14:30
  Muốn chuyển hóa căn bệnh sân hận, ta phải thực tập hạnh kham nhẫn, nghĩa là nhịn chịu những điều không vừa ý, trái lòng như bị nói nặng, bị mắng chửi, bị thách thức, bị nhục mạ, mình vẫn bình tĩnh, thản nhiên, xem tất cả như chất liệu của yêu thương, hiểu biết mà đón nhận với lòng không phản kháng. Kham nhẫn còn là sức chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, như nóng lạnh, đói khát, tham muốn quá đáng hay bị mất mát, đau thương…
 • Quả báo hành hạ súc vật-giacngo.vn

  16/10/2018, 12:23
  Đạo Phật không cho phép tín đồ cố ý giết hại các loài sinh vật. Vì nuôi dưỡng tâm từ, vì tôn trọng sự sống
 • Verse 7 & 8 – Kệ Ngôn 7 và 8 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)-www.daophatngaynay.com

  18/10/2018, 09:08
  The Story of Mahākāḷa and Cūḷakāḷa (Cūḷakāḷamahākāḷa vatthu)
 • Mắt Trần, Mắt Trời, Mắt Tuệ, Mắt Pháp và Mắt Phật-www.chuabuuminh.vn

  16/10/2018, 10:24
  Trong  Kinh Kim Cang, có một đoạn vấn hỏi và đối đáp giữa Đức Phật và Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề:“Này Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có mắt trần không? Bạch Đức Thế Tôn thật vậy, Như Lai có mắt trần.”
 • Đọc Kinh Pháp Môn Căn Bản-www.daophatngaynay.com

  16/10/2018, 08:50
  Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, tưởng tri địa đại là địa đại. Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: “Ðịa đại là của ta” —dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri địa đại... Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn, người ấy nghĩ đến Niết-bàn, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn. Nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, người ấy nghĩ: “Niết-bàn là của ta” —dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không liễu tri Niết-bàn...
 • Chánh ngữ trong mối liên hệ với truyền thông bất bạo động-giacngo.vn

  14/10/2018, 21:42
  Suốt nhiều năm, tôi làm việc gần gũi với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
 • Verse 6 – Kệ Ngôn 6 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)-www.daophatngaynay.com

  12/10/2018, 08:50
  The Story of Kosambi Bhikkhus Tích các Tỳ khưu ở Kosambi
 • Linh Sơn cốt nhục-giacngo.vn

  11/10/2018, 13:22
  Phiền não, nghiệp chướng, trần lao từ đâu sanh ra. Phật nói ba thứ này từ vô minh sanh ra

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm