Bản ngã là gốc của đau khổ và bất công

Bản ngã là gốc của đau khổ và bất công-www.vinhnghiemvn.com

Trên cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng như ai đều thấy mình (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướng về mình. Đó là cái bệnh rất lớn làm cho con người đau khổ.
 • Làm chủ thời gian của chính mình-giacngo.vn

  24/06/2017, 21:51
  GN - Ngay cả trong các khóa tu, người ta cũng tìm đủ cách để bận rộn, để lẩn tránh việc tu tập...
 • Ái dục và các phiền não khác-www.chuabuuminh.vn

  23/06/2017, 23:40
  Lucid Exposition of the Middle WayBản Anh: Lucid Exposition of the Middle Way. The Essential Chapters from the PRASANNAPADA of Candrakirti, translated from the Sanskrit by Mervyn Sprung in collaboration with T.R.V. Murtiand U.S. Vyas. Routledge 1979 -- pp. 109-114 (Nguyệt Xứng. Hiển bày Trung Đạo. Giải thích Trung Luận của Long Thọ / Minh cú luận)
 • Suy nghiệm lời Phật: Chẳng thể chữa trị-giacngo.vn

  22/06/2017, 21:41
  GN - Trong đường tu ai cũng biết rằng, buông bỏ hết để vượt qua các dục mới dự phần vào Thánh quả.
 • Chánh kiến-giacngo.vn

  20/06/2017, 15:55
  GN - Khổ là gì? Khổ là những nỗi đau và thất vọng của thể xác và tâm hồn. Nó muôn hình vạn trạng...
 • Thi hóa Trung Bộ Kinh (trong số 152 Kinh của Trung Bộ)-www.daophatngaynay.com

  22/06/2017, 09:57
  Tóm lược nội dung 5 Kinh nói trên : 1) Kinh 'Pháp Môn Căn Bản' : Được Đức Thế Tôn thuyết ra nhằm mục đích nhiếp phục sự ngã mạn của 500 vị Tỳ-Kheo vốn là 500 thanh niên ưu tú Licchavi dòng Bà-la-môn ở Vesali, tinh thông ba tạng Vệ-Đà. Sau khi xuất gia trong Phật Pháp, đã nhanh chóng học hiểu Pháp & Luật nên phát sinh kiêu mạn, cho rằng mình ngang với Đức Phật. Họ nghĩ rằng : 'Đức Chánh Đẳng Giác biết Pháp & Luật này, chúng ta cũng biết Pháp & Luật này. Như vậy giữa chúng ta với bậc Chánh Giác có gì khác nhau ? '. Họ không đi đến hầu Phật và sống với một hội chúng ngang bằng với hội chúng của Đức Thế Tôn.
 • Tất cả các Pháp đều là Phật pháp-www.hoangphaphanoi.com

  21/06/2017, 15:55
  Đức Phật đã đem những điều mà Ngài trải nghiệm từ chính cuộc sống tu hành, nhận thức của Ngài rồi đúc kết lại chia sẻ với chúng ta. Trong kinh chúng ta tụng thường có câu: “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”, đó là nói về giá trị giáo lý kinh điển Phật pháp phải biết đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
 • Tham thiền không có nghĩa là phải ngồi yên-www.hoangphaphanoi.com

  19/06/2017, 14:20
  Chúng ta tu, dành thì giờ đọc kinh, sám hối, niệm Phật, tham thiền. Thầy muốn nhắc Phật tử tham thiền rằng phần nội dung quan trọng hơn, không phải tham thiền chỉ là ngồi yên. Ngồi yên để trở thành vô tri vô giác như gỗ đá là sai. “Tham” là chúng ta tham cứu, tìm hiểu vấn đề gì để thực tập việc đó.
 • Đọc kinh, sám hối, tham thiền-giacngo.vn

  18/06/2017, 21:41
  GNO - Chúng ta cần dành thì giờ đọc kinh, sám hối, tu thiền để cắt phiền não bên ngoài, để tâm yên tĩnh...
 • Chánh niệm là nền tảng của mọi pháp hành Phật giáo-giacngo.vn

  17/06/2017, 21:00
  GN - Tôi thấy người Tây phương khéo léo đem thiền Phật giáo vào rất nhiều lĩnh vực: quân đội, cảnh sát...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm