Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Đạo cao một thước, ma cao một trượng-www.daophatngaynay.com

'Đạo cao một thước, ma cao một trượng' là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo. Khi mà hành giả khởi tâm tu tập ắt có khi sẽ bị gặp trở ngại kháng cự của cái gọi bản Ngã, chấp trước.
 • Niết bàn hạnh phúc-www.daophatngaynay.com

  17/07/2018, 01:33
  Hạnh phúc có hai dạng là hạnh phúc mộng và hạnh phúc thực. Hạnh phúc mộng là khi có nhưng không tồn tại lâu, vui nhưng không bền vững, tựa như giấc mộng khi ngủ nhưng tỉnh lại chỉ còn là hư âm vang vọng trong ảo ảnh của trí nhớ. Còn hạnh phúc thực là niềm hạnh phúc an vui không chỉ kéo dài mãi mà còn không phụ thuộc không gian, thời gian, việc làm, đối tượng tiếp xúc. Và hạnh phúc đó nằm ở trong tâm giải thoát.
 • Tất cả pháp môn tu đều dẫn đến quả vị Phật-giacngo.vn

  12/07/2018, 09:54
  Kinh Pháp hoa khẳng định rằng mục tiêu ra đời của Đức Phật để giúp chúng ta thấy được Phật, hiểu Phật
 • Kệ trừ rắn độc-giacngo.vn

  13/07/2018, 09:07
  Tu tập ở núi rừng, hang động, những nơi thâm sơn cùng cốc vốn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.
 • Thiện tri thức - Gần đèn thì sáng-www.daophatngaynay.com

  09/07/2018, 22:30
  Ai cũng biết câu “Gần đèn thì sáng”. Trong đạo cho đến ngoài đời, nếu gặp thầy hay và bạn tốt, chắc chắn sự nghiệp của chúng ta sẽ thăng tiến, cuộc sống sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Thầy hay và bạn tốt chính là thiện tri thức. Nhưng với thực tế đời sống hiện nay, thiện ác lẫn lộn, thật giả khó phân, cũng không phải dễ biết ai là thiện tri thức để tựa nương.
 • Ngũ uẩn giai không mọi sự đều thông-giacngo.vn

  06/07/2018, 08:41
  Tu tập ở hang động, rừng hoang có lắm nỗi hiểm nguy, dễ lâm nạn thú dữ, trùng độc.
 • Giới thiệu mảng các Kinh tinh hoa tư tưởng Phật giáo thuộc Tương Ưng Bộ kinh bị pha tính chất tôn giáo trong quá trình biên tập-www.daophatngaynay.com

  05/07/2018, 16:02
  Nếu xem toàn bộ giáo lý Phật giáo là một vùng hào quang tỏa sáng, thì cái nguồn phát ra vùng hào quang đó, chính là Tương Ưng Bộ kinh (Tạp A Hàm kinh). Tương Ưng Bộ kinh (Tạp A Hàm kinh) với nội dung gồm 03 phần giáo Tu Đa La (Kinh), Kỳ Dạ (Kệ), Hòa Ca La Na (Ký Thuyết), là cơ sở để sau này biên tập ra thêm 03 Bộ Kinh (A Hàm) kia nữa, là Trường, Trung và Tăng Chi (Tăng Nhất).
 • Đạo làm trụ trì theo Thiền lâm bảo huấn-giacngo.vn

  03/07/2018, 10:24
  Trụ trì là người ở tại một cơ sở Phật giáo (chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất v.v...)
 • Đà-la-ni và xu hướng xóa tội-giacngo.vn

  04/07/2018, 09:43
  Luận Đại trí độ cho biết có cả 500 loại đà-la-ni, trong đó có ba loại đà-la-ni cơ bản là Trì đà-la-ni
 • Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna Sutta)-www.daophatngaynay.com

  30/06/2018, 16:10
  Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm