Phước đức của sự bố thí Pháp

Phước đức của sự bố thí Pháp-www.daophatngaynay.com

Khi hiền giả thuyết pháp có được năm phước đức. Sao gọi là năm?
 • “Quán” NHƯ LAI như thế nào?-www.chuabuuminh.vn

  18/09/2017, 14:29
  Lúc ấy, Thế Tôn hỏi Duy-ma-cật: “Như ông muốn thấy Như Lai thì quán Như Lai như thế nào?” Duy-ma-cật thưa: “Như tự quán cái ‘thật tướng’ của thân, quán Phật cũng như vậy”(*)
 • Văn thỉnh chuông đại hồng-www.daophatngaynay.com

  19/09/2017, 08:23
  1.Ba nghiệp lắng thanh tịnhGởi lòng theo tiếng chuôngNguyện người nghe tỉnh thứcVượt thoát nẻo đau buồn.2.Lắng lòng nghe, lắng lòng ngheTiếng chuông huyền diệu
 • Về Chánh niệm Ajaan Fuang Jotiko-giacngo.vn

  18/09/2017, 16:58
  GN - Bất cứ điều gì xảy ra trong lúc hành thiền, không nên chia sẻ với ai, trừ vị thầy của bạn.
 • Nhân duyên khởi ra Chánh kiến-giacngo.vn

  15/09/2017, 08:16
  GN - Người tu học Phật đều biết rằng, Bát Chánh đạo là nền tảng quan trọng của toàn bộ giáo pháp Thế Tôn.
 • Văn thỉnh chuông đại hồng-www.daophatngaynay.com

  16/09/2017, 22:42
  1.Ba nghiệp lắng thanh tịnhGởi lòng theo tiếng chuôngNguyện người nghe tỉnh thứcVượt thoát nẻo đau buồn.2.Lắng lòng nghe, lắng lòng ngheTiếng chuông huyền diệu
 • Lòng biết ơn cần có sự thể hiện đúng-giacngo.vn

  14/09/2017, 08:51
  GN - Trong đạo Phật, lòng biết ơn không chỉ là một trong những yếu tố đạo đức, mà còn là pháp tu...
 • Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật-giacngo.vn

  11/09/2017, 10:04
  GN - Chúng ta tu theo Phật là tìm nguồn vui chân thật, chẳng những cho hiện tại mà cho cả mai sau.
 • Hãy cúng dường cha mẹ-giacngo.vn

  06/09/2017, 14:33
  GN - Mùa Vu lan về, mọi người con Phật lại thêm một lần suy ngẫm sâu hơn về thâm ân sinh thành...
 • Tam bảo lực & tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan-giacngo.vn

  06/09/2017, 06:16
  GN - Tôi mong mọi người giữ tâm thanh tịnh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chỉ giữ lòng thành của mình...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm