Danh ngôn lời vàng Phật dạy về trí tuệ

Danh ngôn lời vàng Phật dạy về trí tuệ-www.daophatngaynay.com

Nói tóm lại, ai quá tham cầu ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng tiện nghi vật chất đủ đầy, nếu không tin nhân quả sẽ gieo tạo tội lỗi ngày càng nhiều đến khi phước hết họa đến chịu nhiều khổ não. Thế cho nên, ai cũng phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì cuộc sống sẽ an nhiên thanh nhàn trong mọi hoàn cảnh. Người trí xưa nay lấy trí tuệ làm sự nghiệp, kẻ ngu thích quyền cao chức trọng mà làm khổ đau thiên hạ. Không có tài năng và đạo đức càng làm lớn càng giết hại con người, xưa và nay chết vì chiến tranh không bao nhiêu mà chết vì ngu dốt mới là đáng trách.
 • Công đức quét tháp-giacngo.vn

  08/03/2017, 14:26
  GN - Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh”...
 • Nhập Không môn-giacngo.vn

  04/03/2017, 21:37
  GN - Pháp Không là cánh cửa không, mà đa số chúng ta không hiểu nghĩa Không trong đạo Phật.
 • Chữ "Không" trong bài Kinh Bát Nhã-www.hoangphaphanoi.com

  05/03/2017, 18:19
  Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo. Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải. Đó là tai họa lớn. Vì vậy người xưa hay nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp không, thế mà trong Bát Nhã nói cái gì cũng không hết. Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thinh, hương, vị, xúc v.v... Trong kinh nói không mà các vị tiền bối bảo đừng chấp không. Vậy hai chữ không đó khác nhau chỗ nào? Đây là điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả Tăng Ni, Phật tử nắm cho vững, để đường tu chúng takhông bị trở ngại lại còn có thể tiến nhanh hơn.
 • Ngồi thế nào-www.hoangphaphanoi.com

  01/03/2017, 16:04
  Khi ngồi, cần để ý xương sống của mình theo đường cong tự nhiên của một xương sống lành mạnh, như thấy trong sách y khoa. Rất quan trọng là học ngồi cho đúng như vậy. Cái xảy ra nơi chân thì không quan trọng; cái xảy ra nơi xương sống thì cực kỳ quan trọng. Nếu xương sống không đúng thì sự cứng cõi, đau đớn và cả ảo giác có thể sanh ra. Sức nặng của thân được những bắp thịt phần lưng dưới mang dễ dàng nếu tư thế đúng.
 • Thấy Phật Dược Sư bằng tâm-giacngo.vn

  26/02/2017, 17:45
  NSGN - Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca nói rằng khi còn sống, tu theo Phật Dược Sư để thoát khỏi nạn nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức… Kinh Dược Sư giải quyết những vấn nạn này ngay trong cuộc sống chúng ta.
 • Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn-giacngo.vn

  25/02/2017, 14:44
  GN - Bậc thiện tri thức đúng nghĩa, ngoài phạm hạnh trọn vẹn, phải có khả năng dẫn dắt người đi theo con đường lành. 
 • Không thể được-giacngo.vn

  20/02/2017, 17:25
  GN - Ngẫm về vô thường để ngộ ra nhiều điều “không thể được” mà tùy duyên sống tự tại an nhiên. 
 • Đạo Phật hướng con người sống với trí tuệ-giacngo.vn

  18/02/2017, 12:34
  GN - Tâm còn u mê, bị ràng buộc bởi thần thánh ma quỷ dị đoan kia thì làm sao đủ sáng suốt để chuyển hóa phiền não.não
 • Đàn tràng Dược Sư đúng pháp-giacngo.vn

  13/02/2017, 10:16
  GN - Khi người lập đàn cầu nguyện với thân tâm trong sạch, đàn này có kết quả tốt.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm