Buông bỏ là con đường giải thoát

Buông bỏ là con đường giải thoát-giacngo.vn

GN - Trong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần phải buông bỏ, nên buông...
 • Nhận diện Phước đức và Công đức-www.daophatngaynay.com

  11/08/2017, 08:50
  Hiện tại rất nhiều người tuy làm phước thiện nhiều, nhưng vì chưa có sự tu tập trí huệ, cho nên vẫn còn bị khổ đau phiền não chi phối. Hoặc có khi bám chấp vào những việc phước thiện đã làm của mình nên càng làm gia tăng phiền não.
 • Tầm sư học đạo an trụ ốc đảo tâm linh-chuabang.com

  10/08/2017, 14:51
  Hôm nay tôi giảng bài pháp đầu tiên trong mùa An cư cấm túc của chư Tăng Ni tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM. Tôi có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với Tăng Ni sinh, đó là ý nghĩa tầm sư học đạo (xuất gia), sự thành đạo và truyền đạo của Đức Phật. Ba vấn đề lớn này Tăng Ni cần suy nghĩ và ứng dụng những điều Phật đã chứng để noi theo, mới có thể thay Phật giáo hóa chúng sanh. : update:
 • Tu hành như khúc gỗ-www.hoangphaphanoi.com

  09/08/2017, 09:32
  Người xuất gia tu hành thường được ví như cái thớt mài dao, người Phật tử tại gia hằng ngày điều mài dao lên cái thớt ấy. Nếu người xuất gia không biết kiểm thúc sáu căn, phòng hộ tam nghiệp, phát huy thiền định và trí tuệ thì sẽ giống như cái thớt bị mài, cây dao của Phật tử ngày càng sắc bén, còn cái thớt sẽ bị mòn dần.
 • Tư cách người Phật tử-giacngo.vn

  07/08/2017, 11:58
  GN - Phật tử là người đã quy y Tam bảo, phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng...
 • Sinh trong lục đạo-giacngo.vn

  04/08/2017, 17:02
  GN - Chư Phật, Bồ-tát, các vị Thánh tăng A-la-hán đã thành tựu tuệ giác Tam minh. Trong đó, thiên nhãn minh...
 • Công đức quét tháp-www.daophatngaynay.com

  03/08/2017, 08:06
  Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh” (Siêng quét dọn chùa tháp/Phước trí ngày càng thêm) phổ biến trong chốn thiền môn. Nhất là những người phát tâm công quả hay tập sự xuất gia thì thuộc nằm lòng lời giáo huấn này. Gần như người con Phật nào cũng từng quét dọn chùa tháp mà lòng tràn ngập niềm vui, dù công việc khá cực nhọc. Kể cũng lạ, quét dọn chùa tháp thì cũng như quét dọn nhà cửa thôi, sao lại có công đức?
 • Tầm sư học đạo an trụ ốc đảo tâm linh-giacngo.vn

  03/08/2017, 09:07
  GN - Chúng ta tu hành không có ốc đảo tâm linh để an trụ, thì không khác người trần tục mà còn khổ hơn họ nữa.
 • Suy ngẫm về Chánh tư duy-giacngo.vn

  31/07/2017, 08:09
  GN - Tư duy là gì? Hiểu một cách đơn giản là nghĩ ngợi, suy xét (gọi chung là suy nghĩ) về một cái gì đó...
 • Suy nghiệm lời Phật: Tứ Vô sở úy-giacngo.vn

  26/07/2017, 16:52
  GN - Vô sở úy có nghĩa là hoàn toàn tự tin, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai và bất cứ điều gì...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm