Tâm bất nhị

Tâm bất nhị-giacngo.vn

Não phàm phu tạo ra sắc tướng, hiện hữu, nhị nguyên. Tâm Bồ-đề tạo ra vô sắc tướng, phi vật chất, bất nhị.
 • Làm gì khi kề cận cái chết?-giacngo.vn

  30/03/2018, 09:48
  Lẽ thường, nếu biết rằng phút giây nữa mình sẽ chết thì chắc chắn chúng ta sẽ tận tâm tu tập...
 • Ý nghĩa sám hối-giacngo.vn

  29/03/2018, 12:54
  Tu có kết quả theo Thanh văn là chứng được Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.
 • Quả báo của thầy bói gạt người cầu lợi-giacngo.vn

  26/03/2018, 12:59
  Từ xưa tới nay, nhân loại luôn say mê, thích thú với việc đoán định cát hung ở tương lai.
 • Đức Phật có phủ nhận việc cầu nguyện?-giacngo.vn

  22/03/2018, 20:49
  Chúng ta không chấp chặt văn tự mà cần phải hiểu đúng tinh thần lời Phật dạy...
 • Biết vọng là chánh tu-giacngo.vn

  23/03/2018, 14:49
  Ngày mới đến với đạo, tôi không có trí để đọc học hay tham cứu các loại kinh luận bình thường...
 • Dính mắc thì đau khổ-giacngo.vn

  21/03/2018, 15:49
  Quả không dễ dàng khi chúng ta sống trong cõi dục mà muốn vươn ra khỏi dục.
 • Nghiêng đổ về phía nghiệp-giacngo.vn

  15/03/2018, 12:28
  Tôn giả A-na-luật trong pháp thoại này đã thay Phật thuyết pháp. Ngài dùng một hình ảnh cây nghiêng...
 • Cầu Trời, khẩn Phật-giacngo.vn

  16/03/2018, 11:28
  Khẩn xin Trời, Phật để mãn nguyện những điều mình mong muốn tự nó không có gì là sai trái cả.
 • Làm gì với cơn giận?-giacngo.vn

  12/03/2018, 08:56
  Mấy ngày nay thành phố cổ Kandy, Sri Lanka đang bị bủa vây bởi bầu không khí đầy giận hờn...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm