Không đắm nhiễm thì sống vui

Không đắm nhiễm thì sống vui-giacngo.vn

Nếu các căn gặp cảnh trần vừa ý, thọ lạc rồi sinh tâm yêu thích, đắm nhiễm thì đó là cội nguồn của khổ
 • Do duyên mà hiện khởi-giacngo.vn

  18/09/2018, 23:47
  Vạn sự vạn vật do nhân duyên mà sinh nên gọi duyên sinh, do nhân duyên mà hiện khởi nên gọi là duyên khởi.
 • Bài học về lòng biết ơn-giacngo.vn

  15/09/2018, 22:52
  “Có hai hạng người khó gặp trong đời? Thế nào là hai? Đầu tiên là người có lòng tử tế, và thứ là người biết ơn hành động tử tế của người đã làm cho mình”...
 • Phàm thánh cũng từ đây-giacngo.vn

  11/09/2018, 16:36
  Trong quan hệ 12 nhân duyên, nhân vì xúc (căn tiếp xúc trần) nên sinh thọ (cảm giác vui, khổ và trung tính)
 • Chữ tâm trong đạo Phật-giacngo.vn

  12/09/2018, 17:03
  Có thể nói, trọng tâm của Phật giáo không phải thay đổi thế giới mà là thay đổi tâm tánh
 • Sen hái đầu mùa-giacngo.vn

  10/09/2018, 13:36
  Vua A Xà Thế hỏi Phật rằng giáo lý Ngài dạy có lợi ích gì mà nhiều người bỏ nhà cửa, bỏ công ăn việc làm
 • Quả báo tội phá thai-giacngo.vn

  07/09/2018, 13:52
  Phật giáo cũng vậy, không chấp nhận việc ác này bởi thai nhi là một sinh mạng, một con người.
 • Khẩu nghiệp bất thiện: Tu miệng không thành dễ gánh họa sát thân-www.daophatngaynay.com

  08/09/2018, 17:47
  Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng.
 • Hiểu đúng về chữ Hiếu & hạnh hiếu-giacngo.vn

  04/09/2018, 16:15
  Những hành động xấu dù xuất phát từ lòng hiếu thảo cũng không thể chấp nhận, vì nó tổn hại đạo đức
 • Những bài kinh Hiếu-www.daophatngaynay.com

  04/09/2018, 09:31
  Không phải vô cớ mà đạo Phật được xem là đạo Hiếu. Không những thế, hiếu của Phật giáo lại còn hết sức đặc biệt, vượt lên trên tất cả quan niệm, đạo lý về hiếu của bất kỳ tôn giáo, truyền thống đạo đức nào. Cách thức báo hiếu của Phật giáo cũng như thế, do đó mang tính phổ biến, gần gũi với số đông trong các nền văn hóa khác nhau.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm