Sát sinh chịu quả báo nặng nề

Sát sinh chịu quả báo nặng nề-www.daophatngaynay.com

Tàn sát, giết hại là một tập khí cố hữu của mọi chúng sinh. Riêng trong loài người, con người không chỉ giết hại loài vật mà còn tổn hại lẫn nhau.
 • Sát sinh chịu quả báo nặng nề-giacngo.vn

  05/06/2018, 08:43
  Có người do vì giải trí mà gây nên nghiệp sát. Ngoài ra, không ít người vì sự mưu sinh mà tạo ra ác nghiệp
 • Đừng đem tâm hạnh phân biệt, vọng động, chấp trước mà nói Pháp-www.daophatngaynay.com

  04/06/2018, 08:33
  Ngày nay người tu đạo thì nhiều nhưng người đạt đạo rất ít. Chung quy cũng do 'hành tâm' thì ít mà 'hành khẩu', ' hành ngã' thì nhiều. Những người mới tu, mới biết một ít hay biết nhiều mà tự cho mình giỏi, thuyết pháp mà đem 'bản ngã' mà thuyết thì gọi là ' tà thuyết'.
 • Duy ngã độc tôn-giacngo.vn

  29/05/2018, 21:44
  Sự kiện Đản sinh của Đức Phật được nhiều kinh điển ghi lại như một huyền thoại.
 • Nên dùng Chánh Tri Kiến làm đầu-www.daophatngaynay.com

  26/05/2018, 15:23
  Những người kém may mắn thường sinh ra, lớn lên và sống trong những môi trường bạo lực gia đình, bạo động xã hội, những nơi có nhiều vấn đề tệ nạn như hút chích, trộm cắp ... Ít nhiều họ phải chịu ảnh hưởng và bị tiêu thụ những tệ nạn trên. Nếu không còn con đường lựa chọn nào khác, họ phải tiếp tục 'sống chung với lũ'. Rồi tự tạo ra những hành động tiêu cực tương tự để được tiếp tục tồn tại.
 • Tịnh giới - chất liệu quyết định tư cách người xuất gia-giacngo.vn

  21/05/2018, 08:44
  Trong bộ Đại phẩm (Maha Vagga), khi đề cập đến quyết định của Đức Phật khai mở chân lý cho số đông
 • Con đường độc nhất đi đến Niết bàn-www.daophatngaynay.com

  19/05/2018, 19:59
  Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?
 • Tam bảo nguồn phước vô cùng-giacngo.vn

  17/05/2018, 09:55
  Vô Nhiệt thiên hay cõi trời Vô Nhiệt thuộc Sắc giới với phước báo thù thắng vi diệu.
 • Tu trong công việc-giacngo.vn

  15/05/2018, 10:11
  24 giờ của một ngày đêm không đủ cho công việc và nghỉ ngơi, làm thế nào để bạn có thể tu tập
 • Từ khổ đau tới giải thoát-www.daophatngaynay.com

  14/05/2018, 20:59
  Bài này được viết trong ngày gần Ngày Lễ Mẹ tại Hoa Kỳ, để cúng dường Tam Bảo, và dâng tặng tất cả các bà mẹ từ vô lượng kiếp trên đời này. Bài này ghi về một số vị Thánh Ni thường được nhắc tới trong kho tàng Kinh Tạng Pali, cụ thể tổng hợp từ Therigatha, các sách “Psalms Of The Sisters” của dịch giả Mrs. Rhys Davids, “Inspiration from Enlightened Nuns” cùa dịch giả Susan Elbaum Jootla, “Buddhist Women at the Time of The Buddha” của dịch giả Hellmuth Hecker (dịch từ bản tiếng Đức của Ni Trưởng Khema). (1) Các Thánh Ni này trước khi xuất gia đã là những bà mẹ trong những hoàn cảnh rất mực đau khổ.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm