Vượt qua cám dỗ, danh vọng

Vượt qua cám dỗ, danh vọng-giacngo.vn

GN - Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì có tất cả. Không có trí tuệ mới bị cám dỗ. Chủ yếu là danh, lợi và tình ái, ba thứ cám dỗ này con người dễ mắc phải và bị nó nhận sâu vào bùn nhơ tội lỗi.
 • Tạo ba phước nghiệp-giacngo.vn

  22/01/2017, 22:12
  GN - Ai giữ trọn năm giới và luôn từ bi hỷ xả thì phước đức càng đủ đầy.
 • Chánh niệm khi bận rộn-giacngo.vn

  21/01/2017, 13:24
  GN - Buông thư được trong những lúc đầy bận rộn là một hạnh phúc.
 • Sự trói buộc của lưỡi-giacngo.vn

  19/01/2017, 21:58
  GN - Lưỡi là một cơ quan của thân thể con người, nằm trong miệng, nhờ có lưỡi mà các vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị chua hay vị cay mới được nhận ra...
 • Thức ấm ma-giacngo.vn

  17/01/2017, 11:10
  GN - Phật nhắc chúng ta ngũ ấm là ma. Vì vậy, nhận lầm ma là Phật, tu như vậy rất nguy hiểm. 
 • Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?-www.daophatngaynay.com

  17/01/2017, 22:29
  Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu
 • Đệ tử Phật - Người tu trì giới luật-www.hoangphaphanoi.com

  16/01/2017, 15:28
  Đệ tử của Phật là 'Tu trì giới luật'. Còn quyến thuộc của ma là 'Hủy hoại giới luật', chẳng tuân thủ chế độ của Phật... Phàm là 'chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành'. Ai giữ nghiêm chế độ của Phật, đây là đệ tử của Phật.
 • Đức lớn mới thực sự lớn-giacngo.vn

  14/01/2017, 09:02
  GN - Giới đức, phạm hạnh mới thật sự là nền tảng của phẩm vị trên, trước trong Tăng-già.
 • KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 2 (tiếp theo): Từ kinh Đại thừa nhìn lại kinh Nguyên thủy-chuabang.com

  15/01/2017, 12:34
  Sau Phật Niết-bàn, trong Phật giáo có thành phần tiến bộ hoạt động theo hướng phát triển, vì phát triển là xu thế tất yếu của thời đại. Từ đó mới có Phật giáo Phát triển khác với Phật giáo Nguyên thủy. 
 • KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 2: Từ kinh Đại thừa nhìn lại kinh Nguyên thủy-chuabang.com

  15/01/2017, 12:34
  Theo Đại thừa, Phật thành đạo xong, Ngài cũng nghĩ không thể nói cho mọi người hiểu được chân lý, nên Ngài muốn vào Niết-bàn. Nhưng sau đó, Phật nghĩ nếu Ngài nhập diệt, làm sao mọi người nương nhờ được Phật pháp để thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Phật mới tùy duyên giáo hóa, Ngài xuống Lộc Uyển giảng pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, từ đó chúng ta mới có Phật pháp. Nghe tôi nói tinh thần quan trọng nhất của Phật giáo là tùy duyên, Hòa thượng Um Sum gật đầu thú vị với ý nghĩa phương tiện này. 

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm