Kinh nghiệm hoằng pháp - Phần 4 (hết): Từ kinh Vô lượng nghĩa nhìn về kinh Nguyên thủy

Kinh nghiệm hoằng pháp - Phần 4 (hết): Từ kinh Vô lượng nghĩa nhìn về kinh Nguyên thủy-chuabang.com

Tất cả giáo lý Phật không nằm ngoài ba việc chính yếu là đạo đức, trí tuệ và làm lợi ích cho cuộc đời và đã được ghi rõ trong kinh Vô lượng nghĩa; nói cách khác, 84.000 pháp môn tu của Phật đều quy về một. Kinh Hoa nghiêm triển khai yếu lý này, nói rằng một là tất cả và tất cả là một.
 • Không thiện - không ác-www.daophatngaynay.com

  09/03/2017, 08:09
  Ngày nay, một người tu đúng nghĩa trong đạo Phật phải rất bản lãnh, tức phải là người có khả năng xử lý mọi việc đúng với đạo lý mà tâm không vướng mắc vào đó. Đồng thời song song với cái định họ tìm được là tình thương yêu tràn đầy với tất cả chúng sinh. Để rồi một sự thúc đẫy mạnh mẽ buộc họ phải có trách nhiệm đối với con người nói chung, và sự an nguy của toàn nhân loại hay tất cả chúng sinh nói riêng. Ngày nào còn có chúng sinh đau khổ thì ngày đó một người mang danh đệ tử Phật, một người biết hạnh phúc của giải thoát là gì sẽ không cho phép mình quay lưng với cuộc đời, với tất cả chúng sinh. Đây mới đích thực là giá trị của đạo Phật./.
 • Danh ngôn lời vàng Phật dạy về 4 hạng người-www.daophatngaynay.com

  09/03/2017, 08:08
  Nói đến đạo Phật là nói đến tinh thần nhân quả, nói đến sự giác ngộ của một con người. Con người sinh ra đủ phước báo hay bất hạnh là do tích lũy nghiệp từ nhiều đời mà hiện tại cho ra kết quả khác nhau. Mọi việc đều có thể thay đổi và cải thiện tốt hơn nếu chúng ta có ý chí và quyết tâm cao độ. Tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này là một dòng chuyển biến liên tục từng phút giây, không có gì là cố định cả.
 • Danh ngôn lời vàng Phật dạy về trí tuệ-www.daophatngaynay.com

  09/03/2017, 08:07
  Nói tóm lại, ai quá tham cầu ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng tiện nghi vật chất đủ đầy, nếu không tin nhân quả sẽ gieo tạo tội lỗi ngày càng nhiều đến khi phước hết họa đến chịu nhiều khổ não. Thế cho nên, ai cũng phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì cuộc sống sẽ an nhiên thanh nhàn trong mọi hoàn cảnh. Người trí xưa nay lấy trí tuệ làm sự nghiệp, kẻ ngu thích quyền cao chức trọng mà làm khổ đau thiên hạ. Không có tài năng và đạo đức càng làm lớn càng giết hại con người, xưa và nay chết vì chiến tranh không bao nhiêu mà chết vì ngu dốt mới là đáng trách.
 • Công đức quét tháp-giacngo.vn

  08/03/2017, 14:26
  GN - Không phải ngẫu nhiên mà câu “Cần tảo già-lam địa/Thời thời phước huệ sanh”...
 • Nhập Không môn-giacngo.vn

  04/03/2017, 21:37
  GN - Pháp Không là cánh cửa không, mà đa số chúng ta không hiểu nghĩa Không trong đạo Phật.
 • Chữ "Không" trong bài Kinh Bát Nhã-www.hoangphaphanoi.com

  05/03/2017, 18:19
  Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo. Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải. Đó là tai họa lớn. Vì vậy người xưa hay nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp không, thế mà trong Bát Nhã nói cái gì cũng không hết. Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thinh, hương, vị, xúc v.v... Trong kinh nói không mà các vị tiền bối bảo đừng chấp không. Vậy hai chữ không đó khác nhau chỗ nào? Đây là điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả Tăng Ni, Phật tử nắm cho vững, để đường tu chúng takhông bị trở ngại lại còn có thể tiến nhanh hơn.
 • Ngồi thế nào-www.hoangphaphanoi.com

  01/03/2017, 16:04
  Khi ngồi, cần để ý xương sống của mình theo đường cong tự nhiên của một xương sống lành mạnh, như thấy trong sách y khoa. Rất quan trọng là học ngồi cho đúng như vậy. Cái xảy ra nơi chân thì không quan trọng; cái xảy ra nơi xương sống thì cực kỳ quan trọng. Nếu xương sống không đúng thì sự cứng cõi, đau đớn và cả ảo giác có thể sanh ra. Sức nặng của thân được những bắp thịt phần lưng dưới mang dễ dàng nếu tư thế đúng.
 • Thấy Phật Dược Sư bằng tâm-giacngo.vn

  26/02/2017, 17:45
  NSGN - Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca nói rằng khi còn sống, tu theo Phật Dược Sư để thoát khỏi nạn nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức… Kinh Dược Sư giải quyết những vấn nạn này ngay trong cuộc sống chúng ta.
 • Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn-giacngo.vn

  25/02/2017, 14:44
  GN - Bậc thiện tri thức đúng nghĩa, ngoài phạm hạnh trọn vẹn, phải có khả năng dẫn dắt người đi theo con đường lành. 

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm