Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật

Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật-giacngo.vn

GN - Chúng ta tu theo Phật là tìm nguồn vui chân thật, chẳng những cho hiện tại mà cho cả mai sau.
 • Hãy cúng dường cha mẹ-giacngo.vn

  06/09/2017, 14:33
  GN - Mùa Vu lan về, mọi người con Phật lại thêm một lần suy ngẫm sâu hơn về thâm ân sinh thành...
 • Tam bảo lực & tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan-giacngo.vn

  06/09/2017, 06:16
  GN - Tôi mong mọi người giữ tâm thanh tịnh, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chỉ giữ lòng thành của mình...
 • Tịnh tín Tam bảo là cơ sở của hiếu thuận-giacngo.vn

  30/08/2017, 12:40
  GN - Hiếu thuận với cha mẹ, biết ơn và đền ơn là những phẩm tính đạo đức rất quan trọng.
 • Sự ngu dốt của con người làm khổ đau cho nhau-www.daophatngaynay.com

  29/08/2017, 13:19
  Ngu dốt là sự không hiểu biết của con người, cho nên ngu dốt cũng đem tới nhiều tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội, nghĩa là ta sống chung với nhiều người ngu dốt thì phải gánh lấy mọi hậu quả không thể lường trước được. Có thể nói ngu dốt đồng nghĩa với si mê không có kiến thức, không hiểu biết chân chính, không tin sâu nhân quả về mối quan hệ trong thế giới mà mình đang sống, ngu dốt cũng có thể là cố chấp không chịu học hỏi hay lắng nghe.
 • Trút bớt gánh nặng nơi tâm-giacngo.vn

  30/08/2017, 00:15
  GN - Có một nam diễn viên thường lên mạng xã hội than vãn rằng anh cảm thấy quá mệt mỏi...
 • Học "hỏi"-giacngo.vn

  29/08/2017, 13:17
  GN - Tăng Ni và Phật tử đòi tu hành tinh tấn để qua thẳng Cực lạc đó là đại tham chứ không phải tham bình thường?
 • Rèn luyện ba ngàn oai nghi-giacngo.vn

  27/08/2017, 22:52
  GNO - Đối với hành giả Pháp hoa, việc quan trọng là chúng ta suy nghĩ yếu nghĩa kinh và thực tập có kết quả...
 • Có tu ắt có chứng-giacngo.vn

  25/08/2017, 14:45
  GNO - Các vị Thánh tăng ngày xưa tu theo giáo pháp Phật dạy mà chứng quả thì ngày nay chúng ta cũng có thể chứng...
 • Tà kiến là ác, không lành-giacngo.vn

  19/08/2017, 21:48
  GN - Trong tu hành và phụng sự, theo Thế Tôn, nếu không có chánh kiến thì lập tức rơi vào tà kiến...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm