Tâm

Tâm-www.hoangphaphanoi.com

Đức Phật dạy: “Tất cả đều do “tâm” tạo”, “Trong các pháp, “tâm” dẫn đầu, “tâm” làm chủ, “tâm” tạo tác tất cả,  Nếu nói năng hay hành động, với “tâm” niệm nhiễm ô, khổ nãoliền theo sau, như xe theo bò kéo vậy. “Tâm” dẫn đầu, “tâm” làm chủ, “tâm” tạo tác tất cả. Nếu nói năng hay hành động, với “tâm” niệm thanh tịnh, An lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình” PC1&2.
 • Mùa xuân theo dấu chân Phật-giacngo.vn

  29/01/2017, 16:43
  GN Xuân - Sau khi thành đạo, từ cảnh núi rừng bao la, Đức Phật khởi đầu bước chân cứu độ chúng sanh...
 • Năm Đinh Dậu gửi bạn đọc 3 câu chuyện về gà-giacngo.vn

  28/01/2017, 17:15
  GN Xuân - Theo kinh Bổn sinh, ngày xưa, Bồ-tát chuyển sinh làm con trai gia đình quý tộc Bà-la-môn...
 • Vượt qua cám dỗ, danh vọng-giacngo.vn

  25/01/2017, 15:08
  GN - Muốn vượt qua cám dỗ, hay vượt qua tất cả khó khăn, không gì hơn trí tuệ. Có trí tuệ thì có tất cả. Không có trí tuệ mới bị cám dỗ. Chủ yếu là danh, lợi và tình ái, ba thứ cám dỗ này con người dễ mắc phải và bị nó nhận sâu vào bùn nhơ tội lỗi.
 • Tạo ba phước nghiệp-giacngo.vn

  22/01/2017, 22:12
  GN - Ai giữ trọn năm giới và luôn từ bi hỷ xả thì phước đức càng đủ đầy.
 • Chánh niệm khi bận rộn-giacngo.vn

  21/01/2017, 13:24
  GN - Buông thư được trong những lúc đầy bận rộn là một hạnh phúc.
 • Sự trói buộc của lưỡi-giacngo.vn

  19/01/2017, 21:58
  GN - Lưỡi là một cơ quan của thân thể con người, nằm trong miệng, nhờ có lưỡi mà các vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị chua hay vị cay mới được nhận ra...
 • Thức ấm ma-giacngo.vn

  17/01/2017, 11:10
  GN - Phật nhắc chúng ta ngũ ấm là ma. Vì vậy, nhận lầm ma là Phật, tu như vậy rất nguy hiểm. 
 • Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?-www.daophatngaynay.com

  17/01/2017, 22:29
  Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu
 • Đệ tử Phật - Người tu trì giới luật-www.hoangphaphanoi.com

  16/01/2017, 15:28
  Đệ tử của Phật là 'Tu trì giới luật'. Còn quyến thuộc của ma là 'Hủy hoại giới luật', chẳng tuân thủ chế độ của Phật... Phàm là 'chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành'. Ai giữ nghiêm chế độ của Phật, đây là đệ tử của Phật.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm