Lành thay nếu được là học trò của đức Phật

Lành thay nếu được là học trò của đức Phật-www.daophatngaynay.com

Giả như có một lần úp mặt vào lòng bàn tay suy ngẫm, ta sẽ thấy con người ngay từ lúc thoát thai đã chịu bất công: người rạng ngời tướng tốt ủ yên trong gấm vóc lụa là, kẻ đui què câm điếc lại còn sinh trong gia đình bần tiện. Xét ngang đây (tức cái nhìn trong một đời) thì bất cứ nỗi oan khuất đến với cá nhân trưởng thành nào trên quả địa cầu đều không đáng gì. Đâu hay tất cả đều là sự công bằng tuyệt đối khi soi vào nhân duyên nghiệp báo không chỉ ở kiếp này mà từ những kiếp quá khứ và vị lai được Đức Phật giải thích cặn kẽ. Nếu bảo con người sống trên trái đất, là chưa đúng.
 • Present Moment, Wonderful Moment by Thiền sư Thích Nhất Hạnh-www.daophatngaynay.com

  25/07/2017, 17:37
      1. Waking Up Waking up this morning, I smile Twenty-four brand new hours are before me.  I vow to live fully in each moment and to look at all
 • Hiện tượng "Thùng chứa bị rò” khi hành Thiền-www.daophatngaynay.com

  25/07/2017, 11:49
  Bài giảng của Ajahn Brahm ngày 11 tháng 3, 2017 về những hiện tượng xảy ra khi hành thiền. Ghi chép & chuyển dịch: Một nhóm Phật Tử Bắc Mỹ
 • Pháp tính duyên khởi-www.daophatngaynay.com

  24/07/2017, 22:41
  Tập sách “Pháp tính duyên khởi” này, con xin nhất tâm:
 • Thiền sư của năm tông phái Phật giáo khai thị niệm Phật-giacngo.vn

  24/07/2017, 16:53
  NSGN - Xưa nay trong thiên hạ, người tu Thiền thì cười người tu Tịnh độ là chấp tướng, người tu Tịnh độ thì chê người tu Thiền là rỗng không…
 • Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở-www.daophatngaynay.com

  24/07/2017, 10:13
  (Mindfulness of Breathing - Anapanasati Sutta)
 • Từ bỏ vĩnh viễn gian tham trộm cướp-www.daophatngaynay.com

  21/07/2017, 22:45
  Muốn được giàu sang nhiều của cải vật chất ta phải biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ tùy theo khả năng của mình. Nếu ta không có khả năng về vật chất để thực hành bố thí, thì ta phát tâm hoan hỷ khi thấy người khác làm việc thiện ích. Người bố thì thì được phước giàu sang, người tuỳ hỷ vui theo việc làm tốt của người khác thì không bị tâm thương ghét, ganh tỵ, tật đố làm tổn hại. Vậy bố thí, cúng dường có ý nghĩa gì? “Bố thí” tiếng Phạn là Dana, có nghĩa là sự cho; còn theo từ ngữ Hán Việt “bố” là cùng khắp, “thí” là cho, nghĩa là cho cùng khắp không giới hạn. Thông thường, ta chỉ bố thí cho người thân, rộng hơn nữa là cho người nghèo khổ, ít ai bố thí cho người ta đang ghét bỏ hay hận thù.
 • Địa ngục Ngạ quỷ Súc sinh chịu khổ vô cùng tận-www.daophatngaynay.com

  20/07/2017, 13:52
  Một người biết giữ gìn năm giới trong sạch như không giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối hại người và dùng những độc tố có hại cho chính mình như rượu, xì ke ma túy thì chắc chắn sẽ sống bình yên, hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại.
 • Suy nghiệm lời Phật: Luyến ái buộc ràng-giacngo.vn

  18/07/2017, 10:43
  GN - Riêng người xuất gia nguyện tu hành để vượt qua ái dục là chuyện không dễ dàng...
 • Nhân quả của người làm Sân khấu kịch trường-www.daophatngaynay.com

  13/07/2017, 06:59
  - Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị Ðạo sư, Tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: 'Ai là nhà vũ kịch, trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cọng trú với chư Thiên hay cười (pahàsadeve)'. Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào?

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm