Đức Phật có phủ nhận việc cầu nguyện?

Đức Phật có phủ nhận việc cầu nguyện?-giacngo.vn

Chúng ta không chấp chặt văn tự mà cần phải hiểu đúng tinh thần lời Phật dạy...
 • Biết vọng là chánh tu-giacngo.vn

  23/03/2018, 14:49
  Ngày mới đến với đạo, tôi không có trí để đọc học hay tham cứu các loại kinh luận bình thường...
 • Dính mắc thì đau khổ-giacngo.vn

  21/03/2018, 15:49
  Quả không dễ dàng khi chúng ta sống trong cõi dục mà muốn vươn ra khỏi dục.
 • Nghiêng đổ về phía nghiệp-giacngo.vn

  15/03/2018, 12:28
  Tôn giả A-na-luật trong pháp thoại này đã thay Phật thuyết pháp. Ngài dùng một hình ảnh cây nghiêng...
 • Cầu Trời, khẩn Phật-giacngo.vn

  16/03/2018, 11:28
  Khẩn xin Trời, Phật để mãn nguyện những điều mình mong muốn tự nó không có gì là sai trái cả.
 • Làm gì với cơn giận?-giacngo.vn

  12/03/2018, 08:56
  Mấy ngày nay thành phố cổ Kandy, Sri Lanka đang bị bủa vây bởi bầu không khí đầy giận hờn...
 • Giới luật là nền tảng của Giác ngộ tỉnh thức với hạnh phúc vô biên-www.daophatngaynay.com

  10/03/2018, 07:09
  Việc chúc phúc hoặc truyền thừa hợp pháp được thể hiện hôm nay là của Văn Thù Sư Lợi bởi vì Văn Thù Sư Lợi được xem là hiện thân trí tuệ giác ngộ của chư Phật. Bằng cách thực tập theo nghi thức và tiếp nhận hạnh phúc, nó có thể làm tăng trưởng tiềm năng của chúng ta trong việc phát huy tuệ giác về tánh không và duyên khởi. Tôi sẽ bắt đầu nghi thức truyền trao bằng cách hướng dẫn nghi lễ để phát khởi tâm giác ngộ. Điều này sẽ giúp chúng ta củng cố, khẳng định lại can kết của mình đối với tư cách Phật tử về bất bạo động, vô hại và vị tha.
 • Phước có hay không?-giacngo.vn

  09/03/2018, 13:19
  Vài người bạn đã hỏi tôi như vậy và tôi khẳng định với họ là có. Họ buộc tôi phải giải thích rõ ràng...
 • “Kiếm ăn một cách tà mạng”-giacngo.vn

  05/03/2018, 10:58
  Mỗi người sống ở trên đời đều có một cách kiếm ăn khác nhau. Tu hành cũng không ngoại lệ...
 • Tại sao không có hai đức Phật xuất hiện một lần?-www.daophatngaynay.com

  04/03/2018, 20:41
  Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài. Chữ tối thượng kia phải xét lại. Tối thượng là chỉ có một người, duy nhất, tại sao ở đây lại có hai người?

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm