Bốn pháp mang đến an lạc ngay hiện tại cho người cư sĩ

Bốn pháp mang đến an lạc ngay hiện tại cho người cư sĩ-giacngo.vn

GN - Người đệ tử Phật, tu học theo Phật, dù xuất gia hay tại gia đều phải thiết lập được lợi ích...
 • Một số vấn đề về Nghiệp-giacngo.vn

  28/10/2017, 11:20
  GN - Đức Phật cho biết, nếu chưa chứng được Tam minh thì không thể thấy rõ đường đi của nghiệp...
 • Phật là bậc giải thoát-giacngo.vn

  27/10/2017, 08:32
  GN - Khi Đậu-ma hỏi Ngài có phải là trời thần hay thiên long bát bộ thì Phật đều phủ nhận. Vậy Phật là ai?
 • Giáo lý đạo Phật vi diệu và cũng thực tế với tất cả mọi người-www.daophatngaynay.com

  27/10/2017, 13:49
  Một số người cho rằng Phật giáo là một hệ thống giáo lý quá cao siêu và vi diệu mà những người bình thường trong thế giới của chúng ta không thể thực hành được. Và họ cũng quan niệm rằng người ta muốn trở thành một Phật tử chân chính thì phải xa lìa thế gian này, để trú ẩn vào một nơi chùa chiền, tự viện, hay một nơi yên tịnh nào đó để tu tập. Một số khác lại hấp tấp bởi chỉ nghe người ta nói hoặc đọc lấy lệ một vài tác phẩm Phật giáo của một số tác giả viết, nhưng vì chưa hiểu sâu mọi phương diện của Phật giáo đã vội vàng kết luận những vấn đề còn phiến diện không đúng với tinh thần căn bản của Phật giáo. Đó là một quan niệm sai lầm do nhìn nhận thiếu sâu sắc về giáo lý cũng như lời dạy của Đức Phật.
 • Đặt gánh nặng xuống-giacngo.vn

  26/10/2017, 10:52
  NSGN - Trong kinh Tăng nhất A-hàm Đức Phật nhận định: “Ta không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu, nó huyền
 • Thiền quán về biết ơn-giacngo.vn

  24/10/2017, 14:41
  GN - Liệu có phải bạn đang ngủ quên trên kho báu tự tính vô giá vẫn bị ẩn giấu lâu nay?
 • Bất hiếu bởi vì đâu?-giacngo.vn

  18/10/2017, 15:05
  GN - Ai cũng biết bất hiếu là tội lỗi, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến người ta bị che lấp tâm trí...
 • Giới - Định - Tuệ-giacngo.vn

  15/10/2017, 21:35
  GN - Theo lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như...
 • "Thức ăn chưa từng có..."-www.chuabuuminh.vn

  12/10/2017, 21:55
  Lúc ấy, Xá-lợi-phất nghĩ bụng: “Sắp đến giờ thọ thực rồi. Các vị Bồ-tát này sẽ ăn thức gì đây?”.
 • Kẻ ăn xin trong sạch-giacngo.vn

  12/10/2017, 12:40
  GN - Một trong những định nghĩa Tỳ-kheo là khất sĩ, nghĩa đen là người hành khất, kẻ ăn xin.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm