Ðạo thầy trò trong Phật giáo

Ðạo thầy trò trong Phật giáo-giacngo.vn

Phật giáo truyền thừa hơn 2.600 năm đến nay, đã viết nên trang lịch sử huy hoàng về nhiều mặt...
 • Do đâu ta khổ? và hướng thoát khổ-www.daophatngaynay.com

  18/01/2018, 22:22
  Chúng ta phải thường xuyên quán chiếu, để thấy rõ thân này là giả tạm, vay mượn, sẽ không còn mê đắm, lo chìu chuộng, phụng dưỡng thân nữa. Mà biết dùng cái thân này để phụng sự chúng sanh, hoặc tịnh niệm, để có được nội tâm tĩnh lặng, hầu mang an vui lợi ích đến cho mọi loài, lúc đó ta sẽ có niềm vui, có ý nghĩa cuộc đời và lợi ích cho nhân loại, nhất định sẽ hết khổ, hiện tại được an lạc, tương lai sẽ về nơi tịnh cảnh
 • Nắm lá nhiệm mầu-giacngo.vn

  20/01/2018, 15:15
  Cùng các Tỳ-kheo đi đến một khu rừng, nhặt lên một nắm lá cây, Đức Phật đã thuyết bài pháp bất tử...
 • Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng-www.daophatngaynay.com

  16/01/2018, 16:45
  Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
 • Hoằng pháp là khai thông bế tắc cho mọi người-giacngo.vn

  17/01/2018, 13:13
  Các Tăng Ni sinh có điều kiện học với các giáo thọ sư đều có học vị và tốt nghiệp...
 • Gặp được Phật pháp là khó-giacngo.vn

  15/01/2018, 16:09
  Mỗi chúng ta đã trải qua vô lượng khổ của ác đạo rồi mà chưa từng gặp được ánh sáng Phật pháp...
 • Không hoang phí một hạt gạo-giacngo.vn

  11/01/2018, 21:49
  Thực phẩm dư thừa hay thực phẩm bỏ đi trong khi vẫn còn tiêu thụ được, là một vấn đề cần quan tâm...
 • Được làm người là khó-giacngo.vn

  12/01/2018, 08:50
  Người tu học thường nghe Phật dạy câu ‘Nhân thân nan đắc’. Thân người khó được...
 • Suy ngẫm về bố thí-giacngo.vn

  09/01/2018, 22:47
  Theo Phật giáo, có ba loại bố thí: bố thí cho ăn xin, bố thí cho bạn hữu và bố thí cho vương giả.
 • Cầu an, cầu siêu có thực được an siêu?-giacngo.vn

  08/01/2018, 15:31
  Cầu an và cầu siêu là hình thức tín ngưỡng có từ ngàn xưa, khắp nơi trên thế giới...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm