Sở Tri Chướng - Nên Hiểu Thế Nào?

Sở Tri Chướng - Nên Hiểu Thế Nào?-www.daophatngaynay.com

Nếu chúng ta bỏ chút thì giờ để tìm hiểu “Sở tri chướng” (所知障) là gì? thì trên mạng Internet cho chúng ta kiến giải hoặc của các bậc thầy đáng kính: Hòa thượng, Thiền sư … hay của các chùa, các trung tâm Phật học, trung tâm hoằng pháp.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm