Suy ngẫm đôi điều về sự tiếp cận giáo lý đạo Phật trong giới trẻ đương đại hiện nay

Suy ngẫm đôi điều về sự tiếp cận giáo lý đạo Phật trong giới trẻ đương đại hiện nay-www.daophatngaynay.com

Trước xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, văn hoá xã hội. Phât giáo ở nước ta được giới trẻ tiếp cận và đánh giá như thế nào? Sự ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật đối với thế hệ trẻ hiện nay ra sao? Người viết bài này với kiến thức còn nông cạn không dám đề cập đến những vấn đề to tát. Với tư cách là người bước đầu học Phật và khải thị giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn. Ở đây chỉ xin nêu ra một vài cảm nhận suy nghĩ xung quanh vấn đề tiếp cận giáo lý minh triết của đạo Phật ứng dụng vào đời sống trong thế hệ trẻ hiện nay. Mà điều đầu tiên đó là đưa giáo lý đạo Phật phổ thông đến với giới trẻ để giúp họ nhận ra tính ưu việt của đạo Phật. Thông qua đó để họ thay đổi cách nhìn và tư duy khoa học đối với giáo lý của đạo Phật. Đồng thời cũng giúp giới trẻ thoát khỏi tín ngưỡng dân gian thần quyền từ bao đời đeo bám. Và theo đó mà xiển dương, khuyến cáo giới trẻ tin sâu Tam Bảo, coi giáo lý đạo Phật là một minh định khoa học để từng bước đi sâu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật ứng dụng vào nếp sống sinh hoat hàng ngày. Và qua tìm hiểu, học tập giáo lý nhiệm mầu ấy, mà giới trẻ từng bước có được tư duy khoa học, phát triển trí tuệ vượt qua những mê lầm của giáo thần quyền hướng tới lộ trình giác ngộ và giải thoát.
 • Tình thương & giáo dưỡng của trụ trì dành cho đạo chúng-giacngo.vn

  09/11/2017, 11:32
  GN - Việc trước nhất là vị trụ trì phải được Tăng Ni trong chùa mình chịu trách nhiệm ủng hộ.
 • Cầu nguyện sám hối chân thật là chuyển nghiệp-tiêu bệnh bất khả tư nghị-www.daophatngaynay.com

  09/11/2017, 09:38
  Cầu nguyện sám hối khởi đầu được xem như là sự biểu hiện của lo lắng, vị kỷ, nhưng lần lần do cảm niệm, hiểu biết về bản chất và ý nghĩa của pháp này, mà tinh thần vị tha ngày được nâng cao. Cụ thể như những lời khấn nguyện, niệm hương, bạch Phật, phục nguyện, hồi hướng trong đạo Phật không chỉ đem đến sự chiêu cảm bình an cho bản thân mình, mà còn chan rải lòng từ đến cả tha nhân.
 • Đạo Phật - con đường hạnh phúc-giacngo.vn

  03/11/2017, 09:39
  GN - Một người cư sĩ chưa hoàn toàn từ bỏ đời sống thế tục vẫn có an lạc hạnh phúc nếu như thực hành đúng...
 • Suy nghĩ từ Bát Nhã Tâm Kinh-www.daophatngaynay.com

  02/11/2017, 09:42
  Bài này sẽ suy nghĩ dựa vào bản của Ngài Huyền Trang, bản văn nằm trong Kinh Nhật Tụng của đa số Phật Tử Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản… Khi đưa vào Kinh Nhật Tụng, chư Tổ sư Trung Hoa hẳn là nghĩ rằng Tâm Kinh cần được nghe với già trẻ lớn bé, với cả học giả lẫn người mù chữ, với cả người đã tu nhiều thập niên cho tới người mới đặt chân vào cổng chùa. Có nghĩa là, kinh này không để riêng cho giới học giả, và người tụng đọc và hành trì không cần phải uyên bác thiên kinh ngàn quyền.
 • Tận dụng phước báu đang có-giacngo.vn

  29/10/2017, 21:33
  NSGN - Có 5 căn với đầy đủ tác dụng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng v.v…, được xem là một trong các phước báu...
 • Một số vấn đề về Nghiệp-giacngo.vn

  28/10/2017, 11:20
  GN - Đức Phật cho biết, nếu chưa chứng được Tam minh thì không thể thấy rõ đường đi của nghiệp...
 • Tâm an ổn, trí sáng suốt-giacngo.vn

  25/10/2017, 13:01
  GN - Chúng ta tu hành, tìm cho được nguyên nhân dẫn đến sự hưng thạnh, hay sự suy đồi, để khắc phục...
 • Tổng luận năm Thủ uẩn-giacngo.vn

  22/10/2017, 21:53
  NSGN - Thuật ngữ uẩn (蘊), nguyên ngữ Sanskrit là skandha, Pāli là khandha, Hán phiên âm: Tắc-kiện-đà (塞健陀)
 • Tiểu sử Hòa Thượng Thích Trí Viên-www.daophatngaynay.com

  21/10/2017, 22:17
  -         Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN -         Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà -         Nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm