Từ Châu-lợi-bàn-đặc, đến Lục tổ Huệ Năng nghĩ về vấn đề pháp hành của Phật giáo Việt Nam hiện tại

Từ Châu-lợi-bàn-đặc, đến Lục tổ Huệ Năng nghĩ về vấn đề pháp hành của Phật giáo Việt Nam hiện tại-giacngo.vn

NSGN - Thời Phật tại thế, Tôn giả A-nan được xem là người có khả năng ghi nhớ toàn bộ những lời dạy của Đức Phật.
 • Năng lực của Tâm (心理承受能力 )-www.daophatngaynay.com

  17/07/2017, 22:19
  (Cảm tác sau khi bức tranh có chữ Tâm được treo lên trong Trai Đường Tổ Đình Pháp Hoa, trong mùa an cư kiết hạ 2017)
 • Duyên khởi-www.daophatngaynay.com

  16/07/2017, 15:20
  Những chánh pháp được Như Lai khéo thuyết giảng để đoạn tận sanh tử luân hồi là những pháp cao thượng, đáng để chúng ta tinh tấn tu tập mà không có gì cần phải hối tiếc.
 • Âu Dương Cánh Vô và Vương Ân Dương-www.daophatngaynay.com

  11/07/2017, 13:16
  ÂU DƯƠNG CÁNH VÔ VÀ VƯƠNG ÂN DƯƠNG (1922-1927) Huỳnh Hạ Niên[1] Thích Trung Nghĩa dịch I. ÂU DƯƠNG CÁNH VÔ VÀ PHẬT GIÁO Tiên sinh Âu Dương Cánh Vô
 • Biện chứng Pháp Phật giáo-www.daophatngaynay.com

  11/07/2017, 11:26
  Lữ Trừng[1]
 • Đứng từ diễn biến quan niệm vật lý học thời gần đây để bàn về Phật giáo và khoa học-www.daophatngaynay.com

  11/07/2017, 09:36
  Vật lý học là nền tảng của tri thức khoa học vốn có, cho nên phải đứng từ diễn biến quan niệm vật lý học thời gần đây để bàn về Phật giáo và khoa học.
 • Bốn hệ tượng Hộ pháp trong các ngôi chùa Việt-giacngo.vn

  07/07/2017, 10:38
  GN - Trước khi nói đến các tượng Hộ pháp, xin nói sơ qua đồ thờ. Đồ thờ của người Việt đa dạng...
 • Quan niệm về Tịnh độ-www.hoangphaphanoi.com

  06/07/2017, 14:14
  Khởi đầu, tư tưởng Tịnh độ không có trong kinh Nguyên thủy, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng Niết-bàn theo kinh Nguyên thủy đã được triển khai thành tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa.
 • Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa:Thông qua “tín ngưỡng” để thúc đẩy xã hội hài hòa-www.chuabuuminh.vn

  04/07/2017, 21:29
  Tóm tắt Tín ngưỡng là “linh hồn” của đời sông tinh thần con người, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của một xã hội hài hòa. Bởi vì sự hài hòa của xã hội không chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, mà quan trọng hơn cả là sự giàu có trên mặt tinh thần; chỉ khi văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần đạt được sự phát triển đồng bộ,
 • Vì sao Trưởng giả Cấp Cô Độc đã giàu lại càng giàu hơn?-www.daophatngaynay.com

  04/07/2017, 21:24
  Trưởng giả Tu-đạt-đa (cũng gọi là Tu-đạt) là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phúc đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó, hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ. Trong toàn khu vực thành Xá-vệ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, cứ hễ nghèo khổ, không nơi nương tựa, một khi tìm đến là được ông vui vẻ giúp đỡ ngay. Vì thế mọi người đều gọi ông là trưởng giả “Cấp Cô Độc”, nghĩa là “người thường chu cấp cho những kẻ cô độc, không nơi nương tựa”.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm