Vô lượng nghĩa xứ định

Vô lượng nghĩa xứ định-giacngo.vn

Thiền mà không hiểu biết đúng đắn giáo pháp thì rớt qua ngoại đạo; hiểu biết giáo pháp nhưng...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm