Kinh Pháp cú Bắc truyền

Kinh Pháp cú Bắc truyền-giacngo.vn

Pháp cú thuộc thể loại gatha, tức là những bài chỉnh cú, bài kệ, bài thơ rất dễ ghi nhớ...
 • Ý nghĩa Phật đản PL2562 - DL2018-chuabang.com

  15/05/2018, 05:54
  Từ cung trời Đâu Suất, sau khi dùng tuệ nhãn quan sát thời điểm, quốc độ, xã hội và con người, Bồ tát Hộ Minh quyết định chọn vương quốc Ca-tỳ-la-vệ làm quê hương, chọn đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da làm cha mẹ. Ngài đã báo mộng cho Hoàng hậu qua giấc mơ về hình tượng voi trắng sáu ngà hiện thân vào hông phải. Tất cả các sự việc trên đây đều là hạnh Phương tiện của bậc Bồ-tát khi lập đại hạnh cứu độ chúng sinh. : update:
 • Thuyết tái sanh trong những tôn giáo thế giới-giacngo.vn

  12/05/2018, 16:45
  Sự tái sanh của một thực thể được xem là phần cốt lõi của sự tồn tại con người (atman hay purusha) ở trong vòng luân hồi
 • Năng lực của "ngã"-www.daophatngaynay.com

  10/05/2018, 21:40
  Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy có 4 tướng: “Ngã – Nhân – Chúng Sanh – Thọ Giả”. Khi còn phàm phu, chấp thân này là thật là bền vững, sinh ra “ngã”, liền sanh phân biệt, nên có “nhân”, rồi chẳng cần giải thoát, trôi lăn theo nghiệp trong lục đạo luân hồi, từ đó thành “chúng sanh” và bị tâm, cảnh, ý thức dẫn dắt, cho nên “thọ giả”. Khi không có “ngã”, thì không có “nhân”, sẽ không có “chúng sanh” và “thọ giả”. Như vậy, khi có 4 tướng là phàm phu, khi không còn 4 tướng là Bồ Tát. “Ngã” là nguyên nhân đầu tiên!
 • Tứ sinh và Tứ đế-giacngo.vn

  06/05/2018, 12:58
  Theo luận Câu-xá, trong Tứ sinh, hóa sinh là cách sinh tối thắng nhất, cũng là cách có nhiều chúng sinh nhất...
 • Tổng luận ý nghĩa bốn sinh đạo-giacngo.vn

  04/05/2018, 08:55
  Bốn sinh đạo là giáo nghĩa được đề cập xuyên suốt từ truyền thống Phật giáo sơ kỳ: các kinh Nikāya...
 • Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật-giacngo.vn

  03/05/2018, 14:37
  Sau mỗi thời kinh, người Phật tử luôn phục nguyện hồi hướng công đức phước báo của sự hành trì tu tập...
 • Những hiểu biết cần có khi chăm sóc người hấp hối-giacngo.vn

  30/04/2018, 15:28
  Có sinh ắt có tử, niềm vui sướng khi mới ra đời thường làm cho con người ta quên mất nỗi bi thương tột cùng của lúc chết...
 • Giới thiệu cuộc nghiên cứu về tái sanh: “Rebirth in Early Buddhism & Current Research”-www.daophatngaynay.com

  02/05/2018, 09:10
  Trong các tác phẩm biên khảo về đề tài tái sanh, cuốn “Rebirth in Early Buddhism and Current Research” của Bhikkhu Analayo có một tầm quan trọng đặc biệt, cần có trong tủ sách các thư viện Phật giáo. Tác phẩm này do NXB Wisdom Publications phát hành trên Amazon ngày 24/4/2018, tức là mới vài ngày qua, chưa tới một tuần. Sách này có hai lời nói đầu. Lời đầu sách là của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lời giới thiệu thứ nhì là của nhà sư Bhante Gunaratana.
 • Loài người là quý nhất có đủ điều kiện để tiến đến quả vị Phật-giacngo.vn

  29/04/2018, 15:37
  Theo kinh Giải thâm mật, trong sáu đường sinh tử luân hồi, các loài hữu tình chết nơi này, sanh nơi khác, thay đổi mạng sống...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm