Quan điểm của Đức Phật về ngôn ngữ kinh điển

Quan điểm của Đức Phật về ngôn ngữ kinh điển-giacngo.vn

Trong 45 năm hoằng hóa độ sanh, Đức Phật đã sử dụng mười hai thể loại hay thể tài văn học...
 • Dẫn luận ngôn ngữ Phật giáo-giacngo.vn

  29/01/2018, 09:05
  Ngôn thuyết của Đức Phật nhìn từ truyền thống Đại thừa Thánh giáo cũng mang một ý nghĩa huyền thoại
 • Sinh sản vô tính và Đạo Phật-giacngo.vn

  26/01/2018, 14:42
  Trong báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Cell ngày 24-1 vừa qua, nhà khoa học Trung Quốc Muming Poo
 • Sự chấn động của các cõi giới trong thời khắc đức Phật thành đạo-www.daophatngaynay.com

  23/01/2018, 20:24
  Ngay trước lúc ánh bình minh ló rạng, Bồ Tát chuẩn bị đạt thành giác ngộ, toàn thân Ngài bay lên giữa không trung ở độ cao bốn mươi chín mét so với mặt đất, tức là gấp 7 lần cây Sala. Vào thời điểm quan trọng đó, cả trái đất chấn động theo sáu cách: Động, Khởi, Chấn, Dũng, Kích. Bồ Tát đã thành đạo và hợp nhất với tất cả công đức, phẩm hạnh Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của mười phương ba đời chư Phật. Tất cả chư Phật đồng hoan hỉ và tán thán Bồ Tát: “Như chúng ta đã đạt giác ngộ như thế nào, Người cũng đã đạt thành giác ngộ như vậy”. Từ đó trở đi, Bồ Tát được xưng tụng là “Đức Phật”, tiếng Phạn có nghĩa là “ Đấng Toàn Giác”.
 • Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo-giacngo.vn

  24/01/2018, 09:28
  Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính...
 • Avalokiteśvara trong những bản dịch Hán ngữ sơ kỳ-giacngo.vn

  24/01/2018, 09:27
  Avalokiteśvara là vị Bồ-tát được thờ phụng phổ biến nhất tại các nước theo Phật giáo ở Đông Á...
 • Bài học GIÁC NGỘ-www.chuabuuminh.vn

  23/01/2018, 17:23
  Lâu nay, đa số Phật tử quan trọng ngày Phật Đản Sinh hơn là ngày Phật Thành Đạo. Đúng ra, ngày Phật Thành Đạo quan trọng hơn vì nhân giác ngộ thành đạo nên Phật mới chuyển pháp luân nói pháp, rồi có Phật pháp, có đạo Phật và có Phật tử, đó quả là một ngày rất trọng đại.
 • Ý nghĩa Phật thành đạo-www.chuabuuminh.vn

  23/01/2018, 17:22
  Phật thành đạo không chỉ là một cuộc chinh phục vĩ đại, một chiến thắng vẻ vang đối với bản thân Ngài mà còn là một sự khai sáng tuyệt vời cho hết thảy nhân loại, chúng sanh
 • Ý nghĩa đức Phật thành Đạo-www.daophatngaynay.com

  23/01/2018, 15:12
  Đức Phật là bậc Đạo Sư, Ngài chỉ có trách nhiệm khơi mở chỉ bày phương pháp đạt đến giác ngộ, còn chúng ta phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng vốn có. Do đó, tiến trình từ phàm phu đến quả vị Phật, là tiến trình chiến đấu với tự thân, phá trừ tận gốc thành lũy vô minh, tham ái.
 • Ánh trăng với ý nghĩa chân lý trong đêm thành đạo-www.chuabuuminh.vn

  21/01/2018, 20:39

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm