Biện chứng Pháp Phật giáo

Biện chứng Pháp Phật giáo-www.daophatngaynay.com

Lữ Trừng[1]
 • Đứng từ diễn biến quan niệm vật lý học thời gần đây để bàn về Phật giáo và khoa học-www.daophatngaynay.com

  11/07/2017, 09:36
  Vật lý học là nền tảng của tri thức khoa học vốn có, cho nên phải đứng từ diễn biến quan niệm vật lý học thời gần đây để bàn về Phật giáo và khoa học.
 • Bốn hệ tượng Hộ pháp trong các ngôi chùa Việt-giacngo.vn

  07/07/2017, 10:38
  GN - Trước khi nói đến các tượng Hộ pháp, xin nói sơ qua đồ thờ. Đồ thờ của người Việt đa dạng...
 • Quan niệm về Tịnh độ-www.hoangphaphanoi.com

  06/07/2017, 14:14
  Khởi đầu, tư tưởng Tịnh độ không có trong kinh Nguyên thủy, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng Niết-bàn theo kinh Nguyên thủy đã được triển khai thành tư tưởng Tịnh độ trong Phật giáo Đại thừa.
 • Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa:Thông qua “tín ngưỡng” để thúc đẩy xã hội hài hòa-www.chuabuuminh.vn

  04/07/2017, 21:29
  Tóm tắt Tín ngưỡng là “linh hồn” của đời sông tinh thần con người, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của một xã hội hài hòa. Bởi vì sự hài hòa của xã hội không chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, mà quan trọng hơn cả là sự giàu có trên mặt tinh thần; chỉ khi văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần đạt được sự phát triển đồng bộ,
 • Vì sao Trưởng giả Cấp Cô Độc đã giàu lại càng giàu hơn?-www.daophatngaynay.com

  04/07/2017, 21:24
  Trưởng giả Tu-đạt-đa (cũng gọi là Tu-đạt) là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phúc đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó, hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ. Trong toàn khu vực thành Xá-vệ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, cứ hễ nghèo khổ, không nơi nương tựa, một khi tìm đến là được ông vui vẻ giúp đỡ ngay. Vì thế mọi người đều gọi ông là trưởng giả “Cấp Cô Độc”, nghĩa là “người thường chu cấp cho những kẻ cô độc, không nơi nương tựa”.
 • Niệm Phật muốn vãng sinh-giacngo.vn

  04/07/2017, 21:17
  NSGN - Việc vãng sinh lệ thuộc vào nhiều yếu tố mà hộ niệm dù tốt bao nhiêu cũng chỉ là một trợ duyên, chưa phải là chánh nhân để việc vãng sinh xảy ra...
 • Xử lý vấn đề tình cảm trong Phật giáo-giacngo.vn

  02/07/2017, 22:38
  NSGN - Cổ đức nói: “Ái bất trọng bất sinh Sa-bà”. Nghĩa là tình ái không nặng nề thì không sinh vào thế giới này.
 • Sự khởi đầu củaTịnh Độ tông ở Nhật Bản:Từ du nhập đến thời kỳ Nara-giacngo.vn

  30/06/2017, 16:30
  NSGN - Thế kỷ VII và VIII là một thời kỳ thay đổi chưa từng thấy trong lịch sử Nhật Bản.
 • Ý nghĩa lễ bồ tát, thuyết giới-www.daophatngaynay.com

  26/06/2017, 09:36
  Đức Phật dạy, trong ngày Bố tát, hành giả thực hành lục niệm (Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên) sẽ được lợi ích lớn.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm