Một số vấn đề về Nghiệp

Một số vấn đề về Nghiệp-giacngo.vn

GN - Đức Phật cho biết, nếu chưa chứng được Tam minh thì không thể thấy rõ đường đi của nghiệp...
 • Tâm an ổn, trí sáng suốt-giacngo.vn

  25/10/2017, 13:01
  GN - Chúng ta tu hành, tìm cho được nguyên nhân dẫn đến sự hưng thạnh, hay sự suy đồi, để khắc phục...
 • Tổng luận năm Thủ uẩn-giacngo.vn

  22/10/2017, 21:53
  NSGN - Thuật ngữ uẩn (蘊), nguyên ngữ Sanskrit là skandha, Pāli là khandha, Hán phiên âm: Tắc-kiện-đà (塞健陀)
 • Tiểu sử Hòa Thượng Thích Trí Viên-www.daophatngaynay.com

  21/10/2017, 22:17
  -         Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN -         Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà -         Nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh
 • Học thuyết Vô ngã của Phật giáo và vấn đề Siêu ngã-giacngo.vn

  19/10/2017, 09:42
  NSGN - Có hai giải thích chính về học thuyết vô ngã (anatta) của Phật giáo Nguyên thủy trong giới học giả hiện đại
 • Dụng công thiền và những chướng ngại-www.daophatngaynay.com

  18/10/2017, 06:06
   NGỒI ĐÚNG TƯ THẾ KIẾT GIÀ-là thù thắng nhất TÁC Ý BA TÂM HẠNH CĂN BẢN.- Tâm hạnh thứ nhất: Nguyện lòng tôn kính
 • Tứ đại thiên vương-giacngo.vn

  13/10/2017, 09:03
  GN - Tứ đại thiên vương (Catummahārājā) là bốn vị trời ngụ tại bốn hướng chính của núi Tu-di (Sineru).
 • Sám hối của đạo Phật-www.daophatngaynay.com

  12/10/2017, 21:54
  Tội lỗi do tâm của ta tạo ra, không ai có thể thưởng phạt được. Tội lỗi đã từ tâm tạo, thì cũng phải từ tâm mà diệt. Vậy chúng ta muốn hết tội, phải y theo những pháp sám hối chân chánh của đạo Phật mà thực hành mới tiêu được nghiệp chướng vi tế.
 • Khi con người chết khối nghiệp họ tạo ra sẽ đi đâu?-www.daophatngaynay.com

  28/09/2017, 17:37
  Câu hỏi trên, ngoại trừ các bậc Giác ngộ-Giải thoát, còn như phàm phu cấu trược như chúng ta thì làm sao có câu trả lời thỏa đáng. Bởi đây là câu hỏi khó thuộc phạm trù Duy thức luận.
 • Từ phụ-giacngo.vn

  27/09/2017, 12:16
  GN - Trong khi tìm hiểu về công đức tán thán Phật, tới câu “Tứ sanh chi Từ phụ” tôi bỗng nhiên xúc động lạ.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm