Đạo nào cũng là đạo

Đạo nào cũng là đạo-www.daophatngaynay.com

Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói này thoạt nghe qua có vẻ hợp lý và là một ý tưởnghấp dẫn. Nếu hiểu theo một cách đơn giản, trong phạm trù luân lý đạo đức là đạo nào cũng dạy con người làm lành tránh dữ, thì câu này rất hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét và nhận định lại quan niệm đó qua lăng kính tôn giáo.
 • Đức Phật: Thấy Pháp là thấy Ta-www.daophatngaynay.com

  23/05/2018, 22:38
  Bài viết này để trả lời một vài câu hỏi nhận được gần đây. Nếu giúp được một số độc giả, xin hồi hướng công đức từ bài viết để Phật pháp trường tồn. Trường hợp các câu trả lời bất toàn hay sơ sót, người viết, với vốn học và vốn tu đều kém cỏi, xin lắng nghe quý tôn đức chỉ dạy thêm.
 • Ý nghĩa viên mãn của lễ Tam hợp-giacngo.vn

  23/05/2018, 14:19
  Ngày Đại lễ Phật đản (Vesak) là Rằm tháng Tư âm lịch, bao gồm ý nghĩa Tam hợp lễ kỷ niệm...
 • Cầu siêu có phải là nghi lễ của Phật giáo không ?-www.daophatngaynay.com

  23/05/2018, 14:18
  Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểuxem đạo Phật quan niệm như thế nào về sự Sinh và sự Tử.
 • Tâm lý học tối thượng trong Vi Diệu Pháp-www.daophatngaynay.com

  19/05/2018, 20:09
  Vi Diệu Pháp, như thuật ngữ hàm ý, là giáo pháp cao siêu của đức Phật. Nó phơi bày tinh hoa về giáo thuyết uyên thâm của Ngài.
 • Nguồn gốc của Phật giáo Đại Thừa (kỳ 2)-giacngo.vn

  19/05/2018, 20:01
  Tất cả những tác phẩm tiểu sử đều có một số loại sự kiện giống nhau. Đầu tiên là việc thọ ký (vyākaraṇa)
 • Kinh Pháp cú Bắc truyền-giacngo.vn

  14/05/2018, 08:21
  Pháp cú thuộc thể loại gatha, tức là những bài chỉnh cú, bài kệ, bài thơ rất dễ ghi nhớ...
 • Ý nghĩa Phật đản PL2562 - DL2018-chuabang.com

  15/05/2018, 05:54
  Từ cung trời Đâu Suất, sau khi dùng tuệ nhãn quan sát thời điểm, quốc độ, xã hội và con người, Bồ tát Hộ Minh quyết định chọn vương quốc Ca-tỳ-la-vệ làm quê hương, chọn đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da làm cha mẹ. Ngài đã báo mộng cho Hoàng hậu qua giấc mơ về hình tượng voi trắng sáu ngà hiện thân vào hông phải. Tất cả các sự việc trên đây đều là hạnh Phương tiện của bậc Bồ-tát khi lập đại hạnh cứu độ chúng sinh. : update:
 • Thuyết tái sanh trong những tôn giáo thế giới-giacngo.vn

  12/05/2018, 16:45
  Sự tái sanh của một thực thể được xem là phần cốt lõi của sự tồn tại con người (atman hay purusha) ở trong vòng luân hồi
 • Năng lực của "ngã"-www.daophatngaynay.com

  10/05/2018, 21:40
  Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy có 4 tướng: “Ngã – Nhân – Chúng Sanh – Thọ Giả”. Khi còn phàm phu, chấp thân này là thật là bền vững, sinh ra “ngã”, liền sanh phân biệt, nên có “nhân”, rồi chẳng cần giải thoát, trôi lăn theo nghiệp trong lục đạo luân hồi, từ đó thành “chúng sanh” và bị tâm, cảnh, ý thức dẫn dắt, cho nên “thọ giả”. Khi không có “ngã”, thì không có “nhân”, sẽ không có “chúng sanh” và “thọ giả”. Như vậy, khi có 4 tướng là phàm phu, khi không còn 4 tướng là Bồ Tát. “Ngã” là nguyên nhân đầu tiên!

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm