Nghiên cứu về ngày, tháng Thành đạo của Ðức Phật

Nghiên cứu về ngày, tháng Thành đạo của Ðức Phật-giacngo.vn

NSGN - Theo Phật giáo Nam truyền, ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật đều diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesākha...
 • Biết trước giờ tịch, xá-lợi hiển linh-giacngo.vn

  09/01/2017, 14:47
  GN - Trần Nhân Tông (1258-1308), một vị vua anh minh, có công lớn trong việc bảo vệ nền độc lập...
 • Phạm hạnh của người xuất gia-giacngo.vn

  06/01/2017, 14:51
  NSGN - Xuất gia là chấp nhận đi khất thực, đi xin ăn, một sự nuôi sống thấp kém nhất, cùng biên nhất, người đời thường húy kỵ.
 • Loại bỏ tất cả mọi chướng ngại qua nhận thức tánh Không-www.daophatngaynay.com

  31/12/2016, 20:58
                                                    
 • Kinh nghiệm hoằng pháp-giacngo.vn

  27/12/2016, 17:08
  GN - Phật giáo mang tính cách nhất quán mà kinh Pháp hoa gọi là Nhất Phật thừa. Tính nhất quán là gì?
 • Những bài viết về Phật giáo trên tạp chí Nam Phong-giacngo.vn

  23/12/2016, 21:11
  NSGN - Tạp chí Nam Phong ra mắt ngày 1-7-1917 và chia tay với độc giả vào cuối năm 1934 sau khi ra được 210 số.
 • Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm-www.hoangphaphanoi.com

  23/12/2016, 13:51
  Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (nên không chỗ trụ như vậy mà sanh tâm) là tinh yếu của cả bộ kinh Kim Cang. Lục Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ nói cho nghe về Kinh này đã ngay lời kinh mà đại ngộ, thấy biết muôn pháp chẳng lìa tự tánh mình, thốt lên:
 • Đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật-www.phattuvietnam.net

  15/12/2016, 07:58
  Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A-di-đà là một pháp môn tu của Phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được 'đới nghiệp vãng sanh'
 • Vài suy nghĩ về Pháp môn Niệm Phật & tông Tịnh Độ-giacngo.vn

  14/12/2016, 15:24
  GN - Pháp môn Niệm Phật đã có từ thời Phật Thích Ca tại thế. Trong kinh Tăng chi (phẩm Một pháp) ghi lại...
 • Tính chất trí tuệ & nhân bản của đạo Phật-www.hoangphaphanoi.com

  09/12/2016, 20:55
  Khi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là nhập thếchứ không phải yếm thế”. Lương Khải Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì? Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí, và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm