Ý nghĩa đức Phật thành Đạo

Ý nghĩa đức Phật thành Đạo-www.daophatngaynay.com

Đức Phật là bậc Đạo Sư, Ngài chỉ có trách nhiệm khơi mở chỉ bày phương pháp đạt đến giác ngộ, còn chúng ta phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng vốn có. Do đó, tiến trình từ phàm phu đến quả vị Phật, là tiến trình chiến đấu với tự thân, phá trừ tận gốc thành lũy vô minh, tham ái.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm