Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

2 Ổ Dịch Sốt Xuất Huyết Có Nguy Cơ Bùng Phát Rộng
Lượt xem: 2480
31-05-2020

Dịch bệnh Covid-19 mới tạm lắng xuống thì dịch bệnh sốt xuất huyết lại xuất hiện trở lại. Đặc biệt, 2 ổ dịch ở Hà Nội có nguy cơ sẽ bùng phát rộng trong thời gian tới.
Nguồn; VTC Now.

Video xem nhiều