Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Bến Xe Ế Ẩm - Xe Khách Bỏ Của Chạy Lấy Người
Lượt xem: 1260
14-12-2019

Khi những bến xe không đủ sức hút với hành khách thì các tài xế phải tự tìm cách cứu lấy mình. Nguyên nhân do đâu?
Nguồn: VTC Now.

Video xem nhiều