Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cụ Bà 100 Tuổi Nhiều Bệnh Nền Chiến Thắng Covid
Lượt xem: 1743
31-03-2022

Sự hồi phục của bệnh nhân được coi là kỳ tích khi cụ bà 100 tuổi, mang nhiều bệnh nền, chưa tiêm vắc xin, lại diễn tiến xấu thời điểm nhập viện.

Video xem nhiều