Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Không Khí Hà Nội Sắp Dễ Thở Hơn
Lượt xem: 1276
18-12-2019

Điều người dân tại nhiều địa phương miền Bắc mong mỏi lúc này chính là việc đến khi nào không khí Bắc bộ mới bớt phần ngột ngạt, khó chịu và ô nhiễm như hiện nay.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều