Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Máy Bay Xếp Hàng Chờ Cất Cánh Tại Tân Sơn Nhất Do Sửa Đường Băng
Lượt xem: 2489
10-07-2020

Hoạt động sửa chữa đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất từ cuối tháng 6 khiến máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh.

Video xem nhiều