Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Ngành Hàng Không Xin Miễn Thuế Môi Trường
Lượt xem: 1346
06-04-2022

 

Trước việc một số hãng hàng không kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường và khẳng định việc làm này là cần thiết, Bộ Tài chính đã từ chối đề xuất này và cho răng các doanh nghiệp, hãng bay cần chia sẻ với Nhà nước trong thời điểm khó khăn.

Video xem nhiều