Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Trộm Dùng Thòng Lọng Bắt Chó Nhanh Như Chớp
Lượt xem: 1004
03-08-2020

Hai tên trộm đi xe máy tiếp cận con chó. Tên ngồi sau cầm cây gậy có dây thòng lọng đưa vào cổ con vật rồi kéo lê trên đường.

Video xem nhiều