Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Bí Ẩn Vết Cắt Đôi Hoàn Hảo Của Khối Đá Hơn 10000 Năm
Lượt xem: 654
06-03-2022

Làm thế nào mà Al Naslaa, một khối đá lớn trong tự nhiên lại bị chia đôi hoàn hảo bởi một vết cắt ngọt, mượt đến từng milimet.

Video xem nhiều