Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Robot di chuyển linh hoạt nhảy nhót như con người
Lượt xem: 2174
27-05-2019

 Cảnh con robot di chuyển vô cùng linh hoạt như một con người gây sốt.

Nguồn: CATS

Video xem nhiều