Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cái Giá Quá Đắt Cho Chàng Trai Trót “ Vào Đời” Sớm - P2/3
Lượt xem: 838
05-07-2019
Cũng vì vào đời quá sớm, khi mà hành trang cuộc sống còn quá ít ỏi, bản lĩnh chưa vững vàng nên Công đã không đủ sức đề kháng, dễ bị sa chân vào con đường lầm lỗi. Năm 2012, trong một lần bị dụ dỗ, Công đã theo chân hội bạn xấu vướng vào vòng lao lý. Nguồn ANTV.
Video xem nhiều