Để Tăng Ni thực hiện tốt hơn nữa vai trò trụ trì tại cơ sở

Để Tăng Ni thực hiện tốt hơn nữa vai trò trụ trì tại cơ sở-giacngo.vn

GN - Khóa bồi dưỡng trụ trì 2015 tại TP.HCM sẽ khai giảng tại Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm