Đạo tràng Đại Bi Lam Hiền cúng dường tại Học viện

Đạo tràng Đại Bi Lam Hiền cúng dường tại Học viện-giacngo.vn

Ngày 11-8 qua, Đạo tràng Đại Bi Lam Hiền đang tu học tại tu viện Như Giác (huyện Củ Chi)...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm