Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng

Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng-giacngo.vn

Thừa lệnh Đức Pháp chủ Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ tuyên danh xưng chư tôn đức được tấn phong

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm