Tiếp tục thảo luận về độ người xuất gia, tài sản của Tăng

Tiếp tục thảo luận về độ người xuất gia, tài sản của Tăng-giacngo.vn

GNO - Sáng nay, ngày thứ sáu của khóa tu, chư Tăng tiếp tục thảo luận về việc độ người xuất gia, tài sản của Tăng.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm