Chư tôn đức có trách nhiệm nói gì?

Chư tôn đức có trách nhiệm nói gì?-giacngo.vn

GN - Vừa qua, GN số 880 đăng bài “Thấy gì qua việc truyền giới phi pháp tại Đại giới đàn tỉnh Trà Vinh”...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm