Hàn Quốc: Tổ đình Bongeunsa tổ chức ngày Bách Trung và Vu Lan Thắng Hội

Hàn Quốc: Tổ đình Bongeunsa tổ chức ngày Bách Trung và Vu Lan Thắng Hội-www.daophatngaynay.com

Ngày Bách Trung (백중) còn có tên gọi là ngày Vu Lan Báo Ân (우란보은). Đây là một ngày Phật đại hoan hỷ, ngày Tăng tự tứ. Chuyện kể rằng, ngày xưa một trong thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Tôn giả đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên, sau khi đắc quả Ngài đã vận dụng thần thông để quán chiếu, và biết tin là người mẹ quá cố của mình bị đày làm ngạ quỷ đói khổ vô cùng, bởi vì bà đã gây nhiều nghiệp ác khi còn tại thế. Mặc dù thần thông quảng đại nhưng Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn không cứu được mẹ mình.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm