Thư mời tham dự Tổng kết giai doạn 1 - máy nghe Phật pháp trao tặng quà & máy cho người khiếm thị  (C73)

Thư mời tham dự Tổng kết giai doạn 1 - máy nghe Phật pháp trao tặng quà & máy cho người khiếm thị (C73)-www.daophatngaynay.com

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA GIÁC NGỘ ---oOo--- QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 75/2017/TM-QĐPNN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm