Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ngài Anagarika Dharmapala

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ngài Anagarika Dharmapala-giacngo.vn

Ngài là người đã tổ chức chiến dịch bảo vệ nền văn hóa Phật giáo Sinhalese và thúc đẩy phát triển...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm