Trung Quốc: Các tự viện long trọng tổ chức Pháp hội cúng chư Thiên

Ngày 8/2/2014 (9/1 âl), các tự viện Phật giáo Trung Quốc long trọng tổ chức Pháp hội "Trai Thiên Cúng Phật" (供佛斋天法会) chúc mừng năm mới.
image
Trai Thiên còn gọi là Cúng Thiên, là Phật sự tuế triêu (岁朝: mồng 1 tháng giêng âl) hằng năm trong các tự viện Phật giáo Đại thừa. Pháp hội "Trai Thiên cúng Phật" là một trong những Pháp hội quan trọng trong Phật giáo.

Cúng Phật chỉ cho cúng dường Tam Bảo, Thiên là Thiên Nhân, họ đều là Thần Hộ Pháp của Phật giáo, còn gọi là Hộ pháp Long thiên.
Trong "Hoằng Tán Sở Tập Cúng Chư Thiên Khoa Nghi" (弘赞所集供诸天科仪) đời Thanh nói rằng: "Pháp cúng chư Thiên vốn từ trong "Kinh Kim Quang Minh", khi tu trì , sám hối phải thiết lễ cúng Tam bảo, cúng chư Thiên". Phật giáo Đại thừa cho rằng, tín đồ Phật giáo tuy không quy y chư Thiên, nhưng họ vẫn lễ kính chư Thiên, đây chính là bởi vì nguyên nhân chư Thiên quy y với Phật, lại phụng hành Chánh Pháp, tu các nghiệp lành, không làm những điều ác.

Theo "Kinh Kim Quang Minh" có ghi chép, chư Thiên trong hội Kim Quang Minh, phát tâm bồ đề trước Phật, và tự mình vâng theo giáo sắc của đức Như Lai, ủng hộ, thọ trì, đọc tụng, ghi chép "Kinh Kim Quang Minh". Vì chư Thiên tuân theo lời dặn dò của đức Pháp vương, nên họ luôn tuần hành trong chốn nhân gian, dùng tâm từ nâng đỡ người có đức, ban thưởng người hiền lành, trừng trị kẻ xấu ác.
Cho nên vào ngày này, các tự viện cũng như hàng tín chúng kiến lập pháp hội trai thiên cúng Phật, tụng kinh lễ sám, thiết bày thức ăn thanh tịnh, để cúng dường Tam bảo trong mười phương, chư Thiên long bát bộ.

Nghi thức trai thiên cúng Phật tiến hành một cách kiền thành như pháp, chắc chắn sẽ được chư Phật, chư Bồ tát gia trì, chư Thiên gia hộ
Sau đây là chùm ảnh Pháp hội Trai Thiên cúng Phật


www.phattuvietnam.net
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm