Các ngày vía Phật

Tháng Giêng Ngày mồng một, vía đức Phật Di Lặc Tháng Hai Ngày mồng tám, vía đức Phật Thích ca xuất gia Ngày rằm,vía đức Phật Thích ca nhập diệt Ngày 19,vía đức Quán thế âm Bồ tát Ngày
image
 

Tháng Giêng 
Ngày mồng một, vía đức Phật Di Lặc

Tháng Hai 
Ngày mồng tám, vía đức Phật Thích ca xuất gia

Ngày rằm,vía đức Phật Thích ca nhập diệt

Ngày 19,vía đức Quán thế âm Bồ tát

Ngày 21,vía đức Phổ hiền Bồ tát

Tháng Ba 
Ngày 19,vía đức Chuẩn đề Bồ tát

Tháng Tư 
Ngày mồng bốn,vía đức Văn thù Bồ tát

Ngày rằm,vía đức Thích ca giáng sinh 

Tháng Sáu 
Ngày 19,vía đức Quán thế âm Bồ tát

Tháng Bảy 
Ngày 13,vía đức Đại thế chí Bồ tát

Ngày rằm, lễ Vu lan bồn

Ngày 30,vía đức Địa Tạng Bồ tát

Tháng Chín 
Ngày 19,vía đức Quán thế âm Bồ tát

Ngày 30, vía đức Phật Dược Sư

Tháng Mười một 
Ngày 17, vía đức Phật A di đà

Tháng Chạp 
Ngày mồng tám,vía đức Thích ca thành đạo.

Trích từ TÂM NHƯ - TRÍ THỦ TOÀN TẬP - Hoà Thượng Thích Trí Thủ

Nguồn từ : https://thuvienhoasen.org/a9505/cac-ngay-via-phat

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm