Quan Âm tu viện tổ chức lễ vía Quan Thế Âm

GNO - Tại Quan Âm tu viện diễn ra lễ vía Quan Thế Âm cùng hơn 100 thiện nam, tín nữ Phật tử.

GNO - Hôm qua, 16-3 (nhằm ngày 19-2-Đinh Dậu), tại Quan Âm tu viện (P.2, quận Phú Nhuận) đã diễn ra lễ vía Quan Thế Âm nhân ngày ngài thành đạo, dưới sự hướng dẫn của SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa, cùng hơn 100 thiện nam, tín nữ Phật tử tham gia.

anh4.JPG 
Chư Ni và Phật tử tham gia khóa lễ sám hối ngũ bách danh Quán Thế Âm

Mở đầu là khóa lễ sám hối ngũ bách danh Quan Thế Âm, chư Ni cùng các thiện nam, tín nữ Phật tử đã lạy sám hối 500 lạy, để thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng.

Cùng ngày, SC.Thích nữ Huệ Đức đã tổ chức lễ quy y, truyền trao tam quy ngũ giới cho 80 nam nữ Phật tử đến từ nhiều quận, huyện đã hội đủ duyên lành, cầu mong được nương tựa ba ngôi Tam bảo. Chứng minh lễ quy y cho các nam nữ Phật tử là NS.Thích nữ Nhật Hạnh.

IMG_2236.JPG 
Lễ quy y Tam bảo

Sau lễ quy y Tam bảo cho Phật tử, Quan Âm tu viện tổ chức lễ hoa đăng cúng dường chư Phật, chư vị Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng… nhất là để cúng dường Đức Bồ-tát Quán Thế Âm nhân ngày ngài thành đạo.

Dịp này, chùa tổ chức phóng sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

giacngo.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm