ẢNH: Lễ quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Hôm qua, tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, giới tử đã thực hiện nghi thức quá đường.

Hôm qua, tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, 158 giới tử Tỳ-kheo, 113 giới tử Sa-di (Bắc tông) cầu thọ giới pháp thuộc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 thực hiện nghi thức quá đường.

ANH DQ (7).JPG 
Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh 

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh, cùng chư tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Quản Giới tử đã hướng dẫn đại chúng giới tử Tỳ-kheo, Sa-di thực hiện khất thực trong khuôn viên và cúng quá đườngtại trai đường thuộc giới đàn Việt Nam Quốc Tự.

PV Giác Ngộ đã thực hiện chùm ảnh lễ quá đường của giới tử:

ANH DQ (6).JPG 
Hướng dẫn giới tử khất thực trong khuôn viên trai đường

ANH DQ (9).JPG 
Giới tử khất thực

ANH DQ (15).JPG 
Chư tôn đức giáo phẩm Ban Tổ chức cử bát cúng dường

ANH DQ (11).JPG 
Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM cử bát cúng dường

ANH DQ (1).JPG 
Đại diện Ban Quản giới tử hướng dẫn giới tử

ANH DQ (12).JPG

ANH DQ (14).JPG 
Giới tử với nghi thức quá đường
ANH DQ (10).JPG
Tại trai đường thuộc giới đàn Việt Nam Quốc Tự

ANH DQ (13).JPG 
Giới tử thực hiện lễ quá đường trang nghiêm 

giacngo.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm