Bình Phước: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh

Sáng nay, 5-8 (24-6 Mậu Tuất), tại chùa Quang Minh (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

Sáng nay, 5-8 (24-6 Mậu Tuất), tại chùa Quang Minh (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2562 - DL.2018 do BTS tỉnh lần đầu tiên tổ chức sau 22 năm lập tỉnh.

5.jpg 
Chư tôn đức Hoà thượng chứng minh và các giới tử tham dự

Chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước; HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, đương vi Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư cùng chư tôn đức HĐTS, chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước.

7.jpg

6.jpg 
Niệm Phật - mở đầu buổi lễ 

Về phía chư Ni có NT.Thích nữ Tịnh Nguyên, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.TN.Huệ Từ, NT.TN Như Như, NT.TN Từ Nhẫn; NT.TN Nhật Khương, NT.TN Như Cương cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và tỉnh Bình Phước, cùng gần 210 giới tử đã thông qua kỳ khảo hạch và đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước, Phật tử các giới về tham dự.

12.jpg

13.jpg

14.jpg 
Nhiều lẵng hoa chúc mừng Đại giới đàn 

8.jpg 
Giới tử 

Sau nghi thức tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Hoà thượng quang lâm chứng minh lễ khai mạc, HT.Thích Thiện Pháp, Trưởng BTC phát biểu khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh.

Hòa thượng nhấn mạnh, đây là đại giới đàn đầu tiên của tỉnh Bình Phước được Phật giáo tỉnh tổ chức sau 22 năm thành lập tỉnh. Đại giới đàn lần đầu tiên của Phật giáo tỉnh Bình Phước mang tôn hiệu của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, bậc cao tăng lỗi lạc của Phật giáo VN thời hiện đại, được tổ chức từ ngày 3 đến 6-8-2018 (22 – 25-6-Mậu Tuất) tại 2 địa điểm: Giới đàn Tăng (chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú); Giới đàn Ni (chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) có một ý nghĩa vô cùng to lớn với chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh nhà.

9.jpg 
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc

15.jpg 
HT.Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Đại lão HT.Thích Trí Tịnh 

HT.Thích Huệ Thông thay mặt BTC đã cung tuyên tiểu sử Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Theo đó, Hòa thượng nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN trải qua 7 nhiệm kỳ - vị giáo phẩm được Tăng Ni, Phật tử cả nước tôn kính.

10.jpg

ĐĐ.Thích Chiếu Pháp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã báo cáo công tác tổ chức của Đại giới Đàn Trí Tịnh. Theo báo cáo, sau thời gian chuẩn bị đã có 229 giới tử phát nguyện thọ giới, sau khảo hạch còn 203 vị gồm: 54 giới tử phát nguyện thọ giới Tỳ-kheo, 48 giới tử phát nguyện thọ giới Sa-di, 17 giới tử thọ Tỳ-kheo-ni, 37 giới tử thọ Thức-xoa-ma-na và 48 giới tử thọ Sa-di-ni.

Trong không khí trang nghiêm, ĐĐ.Thích Linh Viên cung an Ban chức sự Đại giới đàn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng.

17.jpg

21.jpg 
Cung an chức sự Đàn Tăng 

Đàn Tỳ-kheo Tăng: HT.Thích Như Niệm làm Hoà thượng Đường đầu; HT.Thích Huệ Minh làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Duyên làm Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư của Đại giới đàn.

Đàn Sa-di: cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp làm Hoà thượng Đương đầu; HT.Thích Nhựt Phát làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Liêm làm Giáo thọ A-xà-lê.

24.jpg 
Cung an chức sự Đàn Ni

19.jpg

SC.TN.Lệ Khánh thay mặt cho chư Ni cung an Ban chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni.

Đàn Tỳ-kheo-ni: cung thỉnh NT.TN.Tịnh Nguyện làm Hòa thượng Đường đầu; NT.TN.Nhật Khương làm Yết-ma A-xà-lê; NT.TN.Diệu Ngộ làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn Thức-xoa: cung thỉnh NT.TN.Từ Nhẫn làm Hoà thượng Đường đầu; NT.TN.Pháp Như làm Yết-ma A-xà-lê; NT.TN.Từ Huyền làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn Sa-di-ni: cung thỉnh NT.TN.Như Như làm Hoà thượng Đường đầu; NT.TN Như Xuân làm Yết-ma A-xà-lê; NT.TN.Huệ Mỹ làm Giáo thọ A-xà-lê.

26.jpg 
Đại diện giới tử tác bạch phát nguyện cầu thọ giới pháp 

Tại buổi lễ, đại diện các giới tử đã dâng lời phát nguyện thọ giới, bày tỏ chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp. “Sau khi thọ lãnh Giới pháp, chúng con sẽ luôn nghiêm trì các Giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, gieo trồng chủng nhân và phát huy các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội”, lời phát nguyện tha thiết.

27.jpg 
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

29.jpg 
HT.Thích Thông khai đạo giới tử

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Thiện Nhơn có lời đạo từ sách tấn tới 203 giới tử phát nguyện thọ giới. Hòa thượng cầu chúc cho giới tử tấn đàn thọ giới đắc giới và cần phải gìn giữ giới luật trong đời sống tu tập.

Sau đó, HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư của Đại giới đàn Trí Tịnh đã khai đạo cho giới tử.

giacngo.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm