Chường trình lễ Vu lan báo hiếu, trai đàn chẩn tế, kỳ siêu bạt độ PL.2562-DL.2018 tại chùa Bửu Minh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pawh, tỉnh Gia Lai

CHƯƠNG TRÌNH:

LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ

Ngày 10/07/Mậu Tuất( 20/08/2018):

_ 07h00: Cung nghinh Chư tôn Đức quang lâm.

_ 08h00: Khai Kinh – Thượng phan.

_ 10h00: Thỉnh linh.

_ 13h00: trì tụng kinh Địa Tạng, dâng sớ cầu siêu.

_ 17h00: Dược thực.

• Ngày 11/07/Mậu Tuất (21/08/2018):

_ 07h30: Diễn tịch – Cầu quốc thái dân an.

_ 09h00: Tiến linh.

_ 10h30: Cúng ngọ.

_ 11h00: Thọ trai.

_ 14hh00: Chẩn tế, phổ độ chư hương linh.

_ 19h00: Hoàn mãn.

Ghi chú: Qý Phật tử đăng ý dâng sớ cầu siêu cho chư hương linh Cửu huyền Thất tổ, những người thân đã mất, xin gởi danh sách về chùa Bửu Minh từ ngày 01/7/Âm Lịch đến hết ngày 09/07/Âm Lịch để Ban tổ chức kịp thời sắp xếp.

*****************************************

CHƯƠNG TRÌNH:

LỄ VU LAN RẰM THÁNG 07

• Ngày 14/07/Mậu Tuất( 24/08/2018):

_ 07h00: Phật tử vân tập về chùa.

_ 08h00: Trì tụng kinh Vu Lan.

_ 09h00: Lễ Bông hồng cài áo.

_ 10h30: Cúng ngọ Phật.

_ 14h00: Lễ Quy Y Tam Bảo.

• Ngày 15/07/Mậu Tuất (25/08/2018):

_ 07h00: Phật tử vân tập về chùa.

_ 08h00: Trì tụng kinh Vu Lan.

_ 09h00: Dâng sớ cầu siêu củu huyền thất tổ.

_ 10h30: Cúng ngọ Phật.

_ 11h00: Tiến linh.

_ 11h30: Cơm chay thân mật.

_ 14h00: Cúng thí thực cô hồn.

_ 16h00: Hoàn mãn.

(Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

www.chuabuuminh.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm